Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/246001–246100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246001 2006 SM349 29/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246002 2006 SV361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246003 2006 SL367 25/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
246004 2006 TO12 10/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
246005 2006 TS12 10/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
246006 2006 TT13 10/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
246007 2006 TO14 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246008 2006 TL15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
246009 2006 TF17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246010 2006 TD20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246011 2006 TO51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246012 2006 TU63 10/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
246013 2006 TB67 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
246014 2006 TN68 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
246015 2006 TA71 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
246016 2006 TT73 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246017 2006 TB78 12/10/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
246018 2006 TA79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246019 2006 TX92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
246020 2006 TU109 11/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
246021 2006 TS117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
246022 2006 UN2 16/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
246023 2006 UU13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
246024 2006 UJ43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246025 2006 UE54 17/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
246026 2006 UF54 17/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
246027 2006 UF56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246028 2006 UJ67 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246029 2006 UB71 16/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
246030 2006 UB75 17/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
246031 2006 UW76 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246032 2006 UT89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246033 2006 UV89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246034 2006 UT95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
246035 2006 UA115 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246036 2006 UL137 19/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
246037 2006 UB150 20/10/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
246038 2006 UD150 20/10/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
246039 2006 US175 16/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
246040 2006 UN176 16/10/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
246041 2006 UF187 19/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
246042 2006 UD189 19/10/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
246043 2006 UO190 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
246044 2006 UG193 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
246045 2006 UU198 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
246046 2006 US209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246047 2006 UC221 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
246048 2006 UT230 21/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
246049 2006 UR231 21/10/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
246050 2006 UM236 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246051 2006 UN237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246052 2006 UB253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,9 km MPC · JPL
246053 2006 UA338 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
246054 2006 UX338 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
246055 2006 VP6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246056 2006 VM9 11/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246057 2006 VH25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246058 2006 VT31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246059 2006 VL48 10/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
246060 2006 VY51 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246061 2006 VX52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246062 2006 VV65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246063 2006 VS73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246064 2006 VL94 15/11/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
246065 2006 VB99 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
246066 2006 VK120 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
246067 2006 VE129 15/11/2006 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
246068 2006 VM149 02/11/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
246069 2006 VZ168 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246070 2006 WD42 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
246071 2006 WH44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246072 2006 WJ57 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246073 2006 WC62 17/11/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
246074 2006 WA107 19/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246075 2006 WK120 21/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
246076 2006 WB150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
246077 2006 WO198 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246078 2006 WS198 20/11/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
246079 2006 XD4 14/12/2006 Kitami K. Endate 4,5 km MPC · JPL
246080 2006 XC5 01/12/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
246081 2006 XN5 06/12/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
246082 2006 XT16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246083 2006 XQ17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246084 2006 XX34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246085 2006 XM51 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246086 2006 YQ33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
246087 2007 AL3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
246088 2007 AW8 09/01/2007 Marly P. Kocher 4,3 km MPC · JPL
246089 2007 AA12 14/01/2007 Črni Vrh Črni Vrh 7,3 km MPC · JPL
246090 2007 AN25 15/01/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,2 km MPC · JPL
246091 2007 AW25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
246092 2007 BS1 16/01/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
246093 2007 BR39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
246094 2007 CS44 08/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
246095 2007 DQ102 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
246096 2007 EL25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246097 2007 EN63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246098 2007 EA82 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
246099 2007 EL96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
246100 2007 EV136 10/03/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL