Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/246101–246200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246101 2007 ED145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
246102 2007 EY156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
246103 2007 ER160 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246104 2007 EB163 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
246105 2007 EE173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
246106 2007 EE188 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
246107 2007 FM24 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
246108 2007 FT27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
246109 2007 FE31 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
246110 2007 FP41 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246111 2007 FC50 20/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246112 2007 GJ54 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246113 2007 GY69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
246114 2007 GR70 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
246115 2007 HC7 16/04/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
246116 2007 HS44 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
246117 2007 HD50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246118 2007 HB88 20/04/2007 Tiki N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
246119 2007 JC1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
246120 2007 JJ3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
246121 2007 JD11 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246122 2007 JV12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246123 2007 JF13 07/05/2007 Lulin Observatory LUSS 980 m MPC · JPL
246124 2007 JW22 11/05/2007 Lulin Observatory LUSS 790 m MPC · JPL
246125 2007 JO42 11/05/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
246126 2007 KY3 21/05/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
246127 2007 LF16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
246128 2007 LY18 09/06/2007 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
246129 2007 LT25 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
246130 2007 LK29 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246131 2007 LV33 12/06/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
246132 Lugyny 2007 NM1 09/07/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
246133 2007 NS1 12/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
246134 2007 NA4 13/07/2007 Tiki N. Teamo 980 m MPC · JPL
246135 2007 NB6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
246136 2007 NM6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
246137 2007 OC 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
246138 2007 OG3 19/07/2007 Catalina CSS AMO 590 m MPC · JPL
246139 2007 OF8 25/07/2007 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
246140 2007 PM 05/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,3 km MPC · JPL
246141 2007 PV 04/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
246142 2007 PC3 04/08/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
246143 2007 PF5 05/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
246144 2007 PA6 08/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
246145 2007 PE9 11/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 12 km MPC · JPL
246146 2007 PQ10 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
246147 2007 PM16 08/08/2007 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
246148 2007 PC24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246149 2007 PE24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246150 2007 PF24 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
246151 2007 PW24 12/08/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
246152 2007 PX25 08/08/2007 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
246153 Waltermaria 2007 PW30 15/08/2007 San Marcello M. Mazzucato, F. Dolfi 1,0 km MPC · JPL
246154 2007 PB31 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246155 2007 PR33 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246156 2007 PF35 09/08/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
246157 2007 PT35 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246158 2007 PC37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246159 2007 PY39 15/08/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
246160 2007 PE40 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
246161 2007 PQ45 13/08/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
246162 2007 QR 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
246163 2007 QV2 19/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
246164 Zdvyzhensk 2007 QH3 22/08/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
246165 2007 QT11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
246166 2007 RQ5 05/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
246167 Joskohn 2007 RF8 05/09/2007 Marly P. Kocher 4,0 km MPC · JPL
246168 2007 RE13 03/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
246169 2007 RQ13 11/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
246170 2007 RY13 06/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
246171 Konrad 2007 RU15 04/09/2007 Rimbach M. König 3,4 km MPC · JPL
246172 2007 RL16 13/09/2007 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
246173 2007 RN17 12/09/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
246174 2007 RF23 03/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
246175 2007 RT27 04/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
246176 2007 RV32 05/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
246177 2007 RN33 05/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
246178 2007 RD38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
246179 2007 RL38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
246180 2007 RC45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
246181 2007 RP47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
246182 2007 RS48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
246183 2007 RC57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246184 2007 RA58 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
246185 2007 RH58 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
246186 2007 RN58 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246187 2007 RO58 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246188 2007 RY68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246189 2007 RE69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246190 2007 RT82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
246191 2007 RY83 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246192 2007 RH88 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246193 2007 RD99 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246194 2007 RG102 11/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
246195 2007 RD106 11/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246196 2007 RR109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246197 2007 RY116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
246198 2007 RW128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246199 2007 RM129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
246200 2007 RN132 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL