Danh sách tiểu hành tinh/244901–245000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244901 2003 WO86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244902 2003 WQ87 22/11/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
244903 2003 WL95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
244904 2003 WZ97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
244905 2003 WJ120 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244906 2003 WY121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244907 2003 WP125 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244908 2003 WC129 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244909 2003 WN131 21/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
244910 2003 WQ132 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244911 2003 WU133 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244912 2003 WC135 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244913 2003 WU135 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244914 2003 WK140 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244915 2003 WL141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244916 2003 WV144 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244917 2003 WB155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
244918 2003 WK155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
244919 2003 WN159 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244920 2003 WB164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
244921 2003 WU165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
244922 2003 WY166 18/11/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
244923 2003 WA170 20/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244924 2003 WK175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
244925 2003 WH183 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
244926 2003 WN190 26/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
244927 2003 WE194 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
244928 2003 XY1 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244929 2003 XB20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
244930 2003 XC20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
244931 2003 XM20 15/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244932 Méliés 2003 XW21 15/12/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2,9 km MPC · JPL
244933 2003 YF3 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244934 2003 YQ6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
244935 2003 YA9 20/12/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
244936 2003 YR14 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244937 2003 YZ25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244938 2003 YY33 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
244939 2003 YV49 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244940 2003 YL53 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244941 2003 YC54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
244942 2003 YT69 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
244943 2003 YU77 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244944 2003 YQ78 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244945 2003 YE80 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244946 2003 YZ80 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244947 2003 YP81 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244948 2003 YX82 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
244949 2003 YF95 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244950 2003 YK97 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244951 2003 YH106 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244952 2003 YH112 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
244953 2003 YX113 24/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244954 2003 YZ136 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244955 2003 YE137 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
244956 2003 YW140 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244957 2003 YS141 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
244958 2003 YB144 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244959 2003 YO145 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244960 2003 YW148 29/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
244961 2003 YJ150 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244962 2003 YT157 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
244963 2003 YO170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
244964 2004 AT7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
244965 2004 AL19 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
244966 2004 BC1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
244967 2004 BA17 17/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
244968 2004 BK18 17/01/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
244969 2004 BA26 18/01/2004 Needville J. Dellinger 2,9 km MPC · JPL
244970 2004 BU29 18/01/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
244971 2004 BN37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
244972 2004 BX40 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244973 2004 BV41 19/01/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
244974 2004 BA45 22/01/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
244975 2004 BN55 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244976 2004 BA66 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244977 2004 BE68 27/01/2004 Socorro LINEAR 500 m MPC · JPL
244978 2004 BZ77 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244979 2004 BL82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
244980 2004 BR84 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
244981 2004 BF86 27/01/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 6,6 km MPC · JPL
244982 2004 BT91 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
244983 2004 BM93 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244984 2004 BO98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
244985 2004 BN103 31/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
244986 2004 BN109 28/01/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
244987 2004 BK113 28/01/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
244988 2004 BQ115 30/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244989 2004 BZ117 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244990 2004 BX118 30/01/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
244991 2004 BD119 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
244992 2004 BO119 30/01/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
244993 2004 BE140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244994 2004 BH147 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
244995 2004 BK149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
244996 2004 BK152 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
244997 2004 CT3 10/02/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
244998 2004 CV7 10/02/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
244999 2004 CE10 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245000 2004 CK25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also