Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/244701–244800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244701 2003 QL21 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244702 2003 QQ23 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
244703 2003 QS23 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
244704 2003 QM26 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
244705 2003 QN29 23/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
244706 2003 QJ35 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
244707 2003 QD36 22/08/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
244708 2003 QM43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244709 2003 QN46 23/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
244710 2003 QL51 22/08/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
244711 2003 QS51 23/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
244712 2003 QT52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244713 2003 QZ52 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244714 2003 QF55 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244715 2003 QW55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244716 2003 QF68 25/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
244717 2003 QL69 25/08/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
244718 2003 QS76 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244719 2003 QP78 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244720 2003 QZ81 23/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244721 2003 QB85 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244722 2003 QN85 24/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
244723 2003 QL99 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
244724 2003 QV99 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244725 2003 QC107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244726 2003 QG107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244727 2003 QX114 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
244728 2003 RU5 04/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
244729 2003 RQ9 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244730 2003 RB12 13/09/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
244731 2003 RT12 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
244732 2003 RJ14 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
244733 2003 RT17 15/09/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
244734 2003 RH22 15/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
244735 2003 RW22 03/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244736 2003 ST10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
244737 2003 SP12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
244738 2003 SL26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
244739 2003 SY27 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244740 2003 SR31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
244741 2003 SY33 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244742 2003 SV35 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
244743 2003 SP39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244744 2003 SG40 16/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
244745 2003 SF44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
244746 2003 SE46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
244747 2003 SU46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
244748 2003 SU52 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244749 2003 SJ54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
244750 2003 SS56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
244751 2003 SZ57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
244752 2003 SN61 17/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244753 2003 SC62 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244754 2003 SE62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
244755 2003 SF66 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244756 2003 SZ80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
244757 2003 SJ82 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
244758 2003 SF84 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244759 2003 SS85 16/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244760 2003 ST89 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244761 2003 SD98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
244762 2003 SY98 19/09/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
244763 2003 SD102 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244764 2003 SO108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244765 2003 SZ110 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
244766 2003 SF117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244767 2003 SK118 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
244768 2003 SP126 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
244769 2003 SR131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244770 2003 SL134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
244771 2003 SH135 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
244772 2003 SY142 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244773 2003 SL144 19/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
244774 2003 SZ146 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244775 2003 SJ149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
244776 2003 SM152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
244777 2003 SR161 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244778 2003 SA167 22/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
244779 2003 SU167 22/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
244780 2003 SY169 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
244781 2003 SX173 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244782 2003 SY178 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
244783 2003 SZ181 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244784 2003 SN189 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
244785 2003 SJ195 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
244786 2003 SD197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
244787 2003 SX197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
244788 2003 SN204 22/09/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
244789 2003 SV209 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
244790 2003 SQ210 23/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
244791 2003 SV212 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
244792 2003 SG215 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
244793 2003 SW218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
244794 2003 SM233 25/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244795 2003 SL234 25/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
244796 2003 SS245 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244797 2003 SZ245 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244798 2003 ST246 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244799 2003 SX251 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244800 2003 SO252 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL