Danh sách tiểu hành tinh/243901–244000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243901 2001 EJ2 01/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243902 2001 EP5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
243903 2001 EW17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243904 2001 FR40 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
243905 2001 FB82 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
243906 2001 FG88 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243907 2001 FG93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
243908 2001 FE95 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243909 2001 FY103 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243910 2001 FJ122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
243911 2001 FJ189 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243912 2001 HZ1 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
243913 2001 HR13 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
243914 2001 HY22 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
243915 2001 HE57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
243916 2001 HM68 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
243917 2001 KN32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243918 2001 KX47 24/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243919 2001 KB57 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
243920 2001 MM21 27/06/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
243921 2001 MU24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
243922 2001 MS25 19/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
243923 2001 NQ1 10/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
243924 2001 NO22 01/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
243925 2001 OZ5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
243926 2001 OX22 18/07/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
243927 2001 OR33 19/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
243928 2001 OT53 21/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
243929 2001 OU61 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
243930 2001 OO66 23/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
243931 2001 OC86 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243932 2001 OL88 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
243933 2001 OX91 31/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
243934 2001 OQ106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
243935 2001 PC7 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
243936 2001 PA15 13/08/2001 Kvistaberg UDAS 3,6 km MPC · JPL
243937 2001 PZ21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
243938 2001 PJ27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
243939 2001 PX32 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
243940 2001 PT33 10/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
243941 2001 PT35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
243942 2001 PM49 13/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
243943 2001 PO49 14/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
243944 2001 QM4 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
243945 2001 QU39 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243946 2001 QM79 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
243947 2001 QX89 16/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
243948 2001 QD117 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243949 2001 QG126 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243950 2001 QY132 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243951 2001 QX163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
243952 2001 QP166 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
243953 2001 QE173 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
243954 2001 QJ173 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243955 2001 QW179 25/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
243956 2001 QR194 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
243957 2001 QZ206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
243958 2001 QX208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
243959 2001 QM212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
243960 2001 QQ227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
243961 2001 QL229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
243962 2001 QD246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
243963 2001 QM246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243964 2001 QD254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
243965 2001 QT264 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
243966 2001 QX280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243967 2001 QD286 17/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
243968 2001 QM294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
243969 2001 QX294 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243970 2001 QJ329 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
243971 2001 QL330 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243972 2001 QS333 27/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
243973 2001 RP 07/09/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
243974 2001 RM10 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243975 2001 RN20 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
243976 2001 RD26 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
243977 2001 RB32 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243978 2001 RH40 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
243979 2001 RC43 09/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
243980 2001 RF49 11/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
243981 2001 RC50 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
243982 2001 RP52 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243983 2001 RJ53 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
243984 2001 RS57 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
243985 2001 RA61 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243986 2001 RW62 12/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
243987 2001 RE64 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
243988 2001 RF76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243989 2001 RP105 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
243990 2001 RH119 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
243991 2001 RD129 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243992 2001 RB132 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
243993 2001 RN132 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243994 2001 RB136 12/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
243995 2001 RL142 13/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
243996 2001 RP149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
243997 2001 SG6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
243998 2001 SR11 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
243999 2001 SG21 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244000 2001 SF24 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also