Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/243701–243800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243701 2000 CD9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243702 2000 CL47 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243703 2000 CO57 05/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243704 2000 CT64 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
243705 2000 CE81 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
243706 2000 CM98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243707 2000 CV99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243708 2000 DQ45 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
243709 2000 ET1 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243710 2000 ED96 11/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
243711 2000 EP141 02/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
243712 2000 FR6 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
243713 2000 FF7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
243714 2000 FA65 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243715 2000 GN37 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
243716 2000 GE117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243717 2000 GN146 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
243718 2000 GA161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
243719 2000 GU180 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243720 2000 HZ5 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
243721 2000 HL68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
243722 2000 HX84 30/04/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
243723 2000 HG101 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243724 2000 JG10 04/05/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
243725 2000 JK16 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243726 2000 JK18 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243727 2000 JV18 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243728 2000 JP63 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
243729 2000 KN9 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243730 2000 KB10 28/05/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
243731 2000 KH10 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
243732 2000 KV13 28/05/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
243733 2000 LZ1 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
243734 2000 NG19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
243735 2000 OT1 23/07/2000 Eskridge Farpoint Obs. 1,4 km MPC · JPL
243736 2000 OM7 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243737 2000 OU7 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
243738 2000 PP6 03/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
243739 2000 PO18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243740 2000 QM21 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243741 2000 QS21 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243742 2000 QK34 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243743 2000 QL62 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243744 2000 QT64 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243745 2000 QM86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243746 2000 QU88 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243747 2000 QR98 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243748 2000 QJ99 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
243749 2000 QR107 29/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
243750 2000 QS121 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243751 2000 QZ129 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243752 2000 QN139 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243753 2000 QS157 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
243754 2000 QY159 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243755 2000 QV162 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
243756 2000 QP196 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243757 2000 QZ198 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
243758 2000 QM200 29/08/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
243759 2000 QK205 31/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
243760 2000 QD209 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243761 2000 QP220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
243762 2000 QU226 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243763 2000 RF18 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
243764 2000 RZ19 01/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
243765 2000 RJ21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243766 2000 RS26 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243767 2000 RF42 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243768 2000 RS63 03/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
243769 2000 RP78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
243770 2000 RU79 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
243771 2000 RP81 01/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
243772 2000 RS89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243773 2000 RJ91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243774 2000 RY97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
243775 2000 RA101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
243776 2000 SH 18/09/2000 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
243777 2000 SJ 19/09/2000 Emerald Lane L. Ball 4,6 km MPC · JPL
243778 2000 SA5 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243779 2000 SQ5 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243780 2000 SC20 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243781 2000 SC22 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243782 2000 SR22 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
243783 2000 SO54 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
243784 2000 SM55 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243785 2000 SF56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243786 2000 SK58 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243787 2000 SF59 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
243788 2000 ST60 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243789 2000 SD67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
243790 2000 SQ70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243791 2000 SD80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243792 2000 SM81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243793 2000 SP81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243794 2000 SO95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243795 2000 SP101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243796 2000 SW109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243797 2000 SW112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243798 2000 SM132 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243799 2000 SR132 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
243800 2000 SV134 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL