Danh sách tiểu hành tinh/244301–244400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244301 2002 FJ35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
244302 2002 GM4 09/04/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
244303 2002 GT8 09/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
244304 2002 GE69 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
244305 2002 GY78 10/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
244306 2002 GM88 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244307 2002 GL90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
244308 2002 GG92 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
244309 2002 GQ93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244310 2002 GD105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
244311 2002 GE107 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244312 2002 GG128 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244313 2002 GY133 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244314 2002 GQ136 12/04/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
244315 2002 GA142 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
244316 2002 GC154 12/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244317 2002 GU161 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
244318 2002 GU165 15/04/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
244319 2002 GO172 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244320 2002 GF177 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 780 m MPC · JPL
244321 2002 GR181 05/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
244322 2002 GZ188 09/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244323 2002 HU10 22/04/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
244324 2002 HT13 21/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
244325 2002 HB15 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244326 2002 HN16 18/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244327 2002 HD17 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
244328 2002 JL5 05/05/2002 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
244329 2002 JY9 06/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
244330 2002 JW11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
244331 2002 JV21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
244332 2002 JH43 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244333 2002 JV52 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244334 2002 JE53 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
244335 2002 JX62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244336 2002 JJ86 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244337 2002 JR86 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244338 2002 JZ87 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244339 2002 JH104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244340 2002 JR107 14/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
244341 2002 JW109 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244342 2002 JG114 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244343 2002 JM120 05/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
244344 2002 KY15 18/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244345 2002 KJ16 16/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
244346 2002 LP 02/06/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244347 2002 LT7 03/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244348 2002 LB27 07/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244349 2002 LF30 08/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
244350 2002 LF43 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244351 2002 LO43 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244352 2002 LJ53 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
244353 2002 LG61 02/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
244354 2002 LA63 13/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244355 2002 MH 17/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
244356 2002 NC7 09/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
244357 2002 NF7 09/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244358 2002 NJ15 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244359 2002 NT18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244360 2002 NK27 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
244361 2002 NN32 13/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244362 2002 NN38 09/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
244363 2002 ND41 12/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
244364 2002 NF41 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
244365 2002 NY41 14/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244366 2002 NE45 12/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244367 2002 NB51 03/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
244368 2002 NN55 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244369 2002 NF58 09/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244370 2002 OL14 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244371 2002 OL16 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244372 2002 OT19 27/07/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
244373 2002 OD26 30/07/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
244374 2002 OU31 17/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244375 2002 OB33 18/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
244376 2002 PF5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
244377 2002 PM7 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
244378 2002 PT8 05/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244379 2002 PK11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
244380 2002 PW14 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244381 2002 PH15 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
244382 2002 PE26 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
244383 2002 PY27 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244384 2002 PW29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244385 2002 PF31 06/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
244386 2002 PL38 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
244387 2002 PF39 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244388 2002 PL64 03/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244389 2002 PK65 11/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
244390 2002 PE69 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244391 2002 PB75 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244392 2002 PE89 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244393 2002 PS90 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
244394 2002 PH97 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244395 2002 PB111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
244396 2002 PY111 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244397 2002 PY114 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
244398 2002 PL116 14/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
244399 2002 PX117 13/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244400 2002 PM118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL