Danh sách tiểu hành tinh/244201–244300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244201 2001 YL102 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244202 2001 YV120 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
244203 2001 YJ130 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244204 2001 YH141 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
244205 2001 YL144 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244206 2001 YB160 18/12/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
244207 2002 AW7 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
244208 2002 AY7 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
244209 2002 AO15 07/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244210 2002 AW22 05/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244211 2002 AV24 08/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244212 2002 AV44 09/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
244213 2002 AP46 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244214 2002 AW49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244215 2002 AC50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244216 2002 AH76 08/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
244217 2002 AS79 08/01/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
244218 2002 AA93 14/01/2002 Cerro Tololo DLS 1,4 km MPC · JPL
244219 2002 AV106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244220 2002 AJ144 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244221 2002 AR157 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244222 2002 AX161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244223 2002 AY176 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
244224 2002 AW177 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244225 2002 BJ1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
244226 2002 BB3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
244227 2002 BD18 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244228 2002 BG22 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244229 2002 CZ15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
244230 2002 CO20 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
244231 2002 CH47 03/02/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
244232 2002 CX60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244233 2002 CU68 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244234 2002 CP69 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
244235 2002 CX69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244236 2002 CC74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244237 2002 CP76 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
244238 2002 CK77 07/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
244239 2002 CS85 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244240 2002 CH103 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244241 2002 CL110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244242 2002 CU113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244243 2002 CD117 14/02/2002 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
244244 2002 CW119 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244245 2002 CC120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244246 2002 CW120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244247 2002 CC130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244248 2002 CB143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244249 2002 CQ153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
244250 2002 CM162 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
244251 2002 CP172 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244252 2002 CF173 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244253 2002 CP183 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244254 2002 CR199 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244255 2002 CB204 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
244256 2002 CT220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244257 2002 CL222 11/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
244258 2002 CD226 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
244259 2002 CD242 11/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
244260 2002 CB245 13/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244261 2002 CZ251 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
244262 2002 CB252 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
244263 2002 CR282 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
244264 2002 CE283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
244265 2002 CV303 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
244266 2002 CR305 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
244267 2002 CC306 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
244268 2002 CP310 07/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
244269 2002 DN 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 4,1 km MPC · JPL
244270 2002 DN1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 7,2 km MPC · JPL
244271 2002 DJ19 22/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
244272 2002 DF20 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244273 2002 EV5 11/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
244274 2002 EC7 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,8 km MPC · JPL
244275 2002 EG9 12/03/2002 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
244276 2002 EH16 06/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244277 2002 EL19 09/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
244278 2002 EG25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
244279 2002 EU27 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244280 2002 EJ39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244281 2002 EB40 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244282 2002 ER70 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
244283 2002 EC85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244284 2002 EK93 14/03/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
244285 2002 EL94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244286 2002 EA101 06/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244287 2002 EV103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
244288 2002 EO108 09/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244289 2002 EJ115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
244290 2002 EZ119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
244291 2002 EW135 12/03/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
244292 2002 EZ141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
244293 2002 EG145 13/03/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
244294 2002 EK148 15/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
244295 2002 ES151 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244296 2002 EZ157 06/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
244297 2002 FD4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
244298 2002 FY5 22/03/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,6 km MPC · JPL
244299 2002 FU25 19/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244300 2002 FW25 19/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL