Danh sách tiểu hành tinh/243301–243400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243301 2008 EA137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243302 2008 FA37 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
243303 2008 FX40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243304 2008 GL145 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243305 2008 GJ146 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
243306 2008 JV15 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243307 2008 KX12 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243308 2008 KJ30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243309 2008 OB15 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
243310 2008 OU24 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
243311 2008 PN13 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,3 km MPC · JPL
243312 2008 QE48 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
243313 2008 RH3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
243314 2008 RA15 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
243315 2008 RP18 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
243316 2008 RL32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
243317 2008 RE96 07/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
243318 2008 RS101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
243319 2008 RR109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
243320 Jackuipers 2008 SG12 24/09/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 5,8 km MPC · JPL
243321 2008 SG20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
243322 2008 SG31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
243323 2008 SO36 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
243324 2008 SN65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
243325 2008 SR154 22/09/2008 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
243326 2008 SA178 23/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
243327 2008 SQ195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243328 2008 SX243 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243329 2008 SZ290 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243330 2008 TT18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
243331 2008 TE21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
243332 2008 TF45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
243333 2008 TR69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243334 2008 TY109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
243335 2008 TH131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
243336 2008 TS165 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
243337 2008 TW187 08/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
243338 2008 TH188 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
243339 2008 UB4 23/10/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
243340 2008 UF8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243341 2008 UZ77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
243342 2008 UF107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243343 2008 UY117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243344 2008 UA134 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243345 2008 UZ148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243346 2008 UF157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
243347 2008 UU160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
243348 2008 UC199 27/10/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243349 2008 UF199 28/10/2008 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
243350 2008 UW199 28/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
243351 2008 UP215 24/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
243352 2008 UP229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243353 2008 UE275 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243354 2008 UK304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
243355 2008 UV316 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
243356 2008 UP325 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
243357 2008 VO19 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
243358 2008 VF20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
243359 2008 VL43 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243360 2008 VK73 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243361 2008 WU43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243362 2008 WP45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243363 2008 WW58 22/11/2008 Mayhill A. Lowe 6,7 km MPC · JPL
243364 2008 WY59 18/11/2008 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
243365 2008 WA71 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
243366 2008 WH74 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
243367 2008 WV77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
243368 2008 WS89 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243369 2008 WC102 25/11/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243370 2008 WA112 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243371 2008 WY119 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
243372 2008 WN128 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
243373 2008 WM134 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243374 2008 XW4 03/12/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
243375 2008 XY17 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
243376 2008 XA40 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
243377 2008 XK40 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
243378 2008 XT43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
243379 2008 XK49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
243380 2008 XN55 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
243381 Alessio 2008 YM4 22/12/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 1,9 km MPC · JPL
243382 2008 YZ17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
243383 2008 YO38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243384 2008 YA40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
243385 2008 YD49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
243386 2008 YP51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
243387 2008 YZ52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
243388 2008 YK54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
243389 2008 YU90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
243390 2008 YX97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
243391 2008 YG109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243392 2008 YW109 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243393 2008 YO125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
243394 2008 YB156 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
243395 2008 YS168 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
243396 2008 YZ171 30/12/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
243397 2008 YO172 31/12/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
243398 2008 YP172 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
243399 2008 YV172 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243400 2009 AP1 03/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,9 km MPC · JPL