Danh sách tiểu hành tinh/244401–244500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244401 2002 PL123 15/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
244402 2002 PZ124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
244403 2002 PM126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244404 2002 PL131 14/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
244405 2002 PV136 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
244406 2002 PH140 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244407 2002 PG141 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
244408 2002 PK171 15/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244409 2002 PP171 14/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244410 2002 PW174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
244411 2002 PN178 15/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
244412 2002 PQ185 15/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244413 2002 PQ186 11/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
244414 2002 PJ189 07/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244415 2002 PH191 14/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
244416 2002 QH 16/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244417 2002 QP4 16/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
244418 2002 QK6 18/08/2002 Cottage Grove Tenagra Obs. 1,4 km MPC · JPL
244419 2002 QV14 26/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
244420 2002 QZ18 26/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244421 2002 QO45 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
244422 2002 QA50 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
244423 2002 QL55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
244424 2002 QX60 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244425 2002 QM62 28/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244426 2002 QF74 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244427 2002 QV78 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
244428 2002 QH89 27/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
244429 2002 QX92 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244430 2002 QH96 18/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244431 2002 QZ97 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244432 2002 QM99 18/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
244433 2002 QT109 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244434 2002 QW117 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244435 2002 QT121 16/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
244436 2002 RT7 03/09/2002 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
244437 2002 RT10 04/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244438 2002 RX44 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
244439 2002 RC46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244440 2002 RY48 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244441 2002 RY49 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244442 2002 RJ53 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244443 2002 RV56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
244444 2002 RT66 03/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244445 2002 RA69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
244446 2002 RQ70 04/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
244447 2002 RE72 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244448 2002 RZ76 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244449 2002 RF97 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244450 2002 RQ102 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244451 2002 RE118 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244452 2002 RE122 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
244453 2002 RC128 10/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244454 2002 RJ132 11/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
244455 2002 RL138 10/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244456 2002 RS141 10/09/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
244457 2002 RT151 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
244458 2002 RM157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244459 2002 RW167 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
244460 2002 RW171 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
244461 2002 RU173 13/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
244462 2002 RQ174 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244463 2002 RM178 14/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
244464 2002 RY178 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244465 2002 RO184 12/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
244466 2002 RD189 13/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244467 2002 RQ203 14/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
244468 2002 RU205 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244469 2002 RC237 14/09/2002 Haleakala R. Matson 3,7 km MPC · JPL
244470 2002 RR246 14/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
244471 2002 RD257 12/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
244472 2002 RW260 10/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
244473 2002 RT280 01/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244474 2002 SA6 27/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244475 2002 SS11 27/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244476 2002 SJ15 27/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
244477 2002 SJ17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244478 2002 SY22 26/09/2002 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
244479 2002 SA26 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
244480 2002 SA39 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244481 2002 SH58 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
244482 2002 SZ59 16/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
244483 2002 ST61 17/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
244484 2002 SW71 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
244485 2002 TF1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
244486 2002 TU6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
244487 2002 TB16 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244488 2002 TV19 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
244489 2002 TD39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244490 2002 TM39 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244491 2002 TH51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244492 2002 TZ52 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244493 2002 TB62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
244494 2002 TB63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
244495 2002 TB76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
244496 2002 TQ76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
244497 2002 TZ80 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244498 2002 TF84 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
244499 2002 TK90 03/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
244500 2002 TE93 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL