Danh sách tiểu hành tinh/24401–24500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24401 2000 AS192 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
24402 2000 AT192 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
24403 2000 AX193 08/01/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
24404 2000 AB194 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
24405 2000 AT197 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
24406 2000 AR199 09/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
24407 2000 AJ200 09/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
24408 2000 AH214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
24409 Caninquinn 2000 AH235 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
24410 Juliewalker 2000 AZ236 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24411 Janches 2000 AU240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
24412 Ericpalmer 2000 AM243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
24413 Britneyschmidt 2000 AN243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
24414 2000 AJ246 13/01/2000 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
24415 2000 AA251 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
24416 2000 BF2 25/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
24417 2000 BK5 27/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24418 2000 BA7 27/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
24419 2000 BE16 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
24420 Thasos 2000 BU22 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
24421 Djorgovski 2000 BQ33 30/01/2000 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
24422 Helentressa 2000 CF3 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
24423 2000 CR3 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
24424 2000 CS5 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
24425 2000 CW6 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
24426 Belova 2000 CR12 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
24427 2000 CN21 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
24428 2000 CZ26 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
24429 2000 CV27 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
24430 2000 CN35 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
24431 2000 CR45 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
24432 Elizamcnitt 2000 CT48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
24433 2000 CF83 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
24434 Josephhoscheidt 2000 CY112 07/02/2000 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
24435 2000 DN 23/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,1 km MPC · JPL
24436 2000 ES56 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24437 2000 EW93 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
24438 Michaeloy 2000 EV94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24439 Yanney 2000 EM144 03/03/2000 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
24440 2000 FB1 26/03/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
24441 Jopek 2000 FM29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
24442 2000 GM122 10/04/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
24443 2000 OG 21/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
24444 2000 OP32 30/07/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
24445 2000 PM8 02/08/2000 Mauna Kea C. Veillet 4,1 km MPC · JPL
24446 2000 PR25 04/08/2000 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
24447 2000 QY1 24/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
24448 2000 QE42 24/08/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
24449 2000 QL63 28/08/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
24450 Victorchang 2000 QC69 29/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
24451 2000 QS104 28/08/2000 Socorro LINEAR 41 km MPC · JPL
24452 2000 QU167 31/08/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
24453 2000 QG173 31/08/2000 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
24454 2000 QF198 29/08/2000 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
24455 Kaňuchová 2000 QF222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
24456 2000 RO25 01/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
24457 2000 RX76 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24458 2000 RP100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 26 km MPC · JPL
24459 2000 RF103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 28 km MPC · JPL
24460 2000 RF105 07/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24461 2000 SZ3 20/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
24462 2000 SS107 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24463 2000 SO123 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24464 Williamkalb 2000 SX124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24465 2000 SX155 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24466 2000 SC156 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
24467 2000 SS165 23/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
24468 2000 SY221 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
24469 2000 SN287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
24470 2000 SJ310 26/09/2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
24471 2000 SH313 27/09/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
24472 2000 SY317 30/09/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
24473 2000 UK98 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
24474 Ananthram 2000 VE2 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24475 2000 VN2 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24476 2000 WE68 29/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,7 km MPC · JPL
24477 2000 WH87 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24478 2000 WC145 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
24479 2000 WU157 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
24480 Glavin 2000 WA191 19/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
24481 2000 XO9 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
24482 2000 XV49 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24483 2000 XK50 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24484 Chester 2000 YV49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
24485 2000 YL102 28/12/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
24486 2000 YR102 28/12/2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
24487 2000 YT105 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
24488 Eliebochner 2000 YY111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24489 2000 YC117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24490 2000 YK122 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
24491 2000 YT123 28/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
24492 Nathanmonroe 2000 YQ131 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24493 McCommon 2000 YT131 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24494 Megmoulding 2000 YH132 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
24495 Degroff 2001 AV1 02/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
24496 2001 AV17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24497 2001 AE18 02/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24498 2001 AC25 04/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
24499 2001 AL30 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24500 2001 AX33 04/01/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL