Danh sách tiểu hành tinh/23401–23500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23401 Brodskaya 1968 OE1 25/07/1968 Cerro El Roble G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev 1,6 km MPC · JPL
23402 Turchina 1969 TO2 08/10/1969 Nauchnij L. I. Chernykh 10 km MPC · JPL
23403 Boudewijnbuch 1971 FB 24/03/1971 Palomar T. Gehrels 4,4 km MPC · JPL
23404 Bomans 1972 RG 15/09/1972 Palomar T. Gehrels 3,6 km MPC · JPL
23405 Nisyros 1973 SB1 19/09/1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 15 km MPC · JPL
23406 Kozlov 1977 QO3 23/08/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 3,6 km MPC · JPL
23407 1977 RG19 09/09/1977 Palomar C. M. Olmstead 1,4 km MPC · JPL
23408 Beijingaoyun 1977 TU3 12/10/1977 Nanking Purple Mountain Obs. 17 km MPC · JPL
23409 Derzhavin 1978 QF1 31/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 3,4 km MPC · JPL
23410 Vikuznetsov 1978 QK2 31/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 3,0 km MPC · JPL
23411 Bayanova 1978 ST7 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,6 km MPC · JPL
23412 1978 UN5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 3,5 km MPC · JPL
23413 1978 VQ9 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,9 km MPC · JPL
23414 1979 MP1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
23415 1979 MQ3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
23416 1979 MU4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
23417 1979 MU6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
23418 1979 QM3 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,0 km MPC · JPL
23419 1980 FQ1 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,5 km MPC · JPL
23420 1981 DO 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
23421 1981 DR 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,9 km MPC · JPL
23422 1981 DF1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,9 km MPC · JPL
23423 1981 EA3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
23424 1981 EU9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
23425 1981 EL12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
23426 1981 EB16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
23427 1981 EF16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,1 km MPC · JPL
23428 1981 EL18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
23429 1981 EO35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
23430 1981 EO38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
23431 1981 EA45 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
23432 1981 EF47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
23433 1981 UU22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 13 km MPC · JPL
23434 1981 UB23 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
23435 1981 UZ24 25/10/1981 Palomar S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
23436 Alekfursenko 1982 UF8 21/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 8,4 km MPC · JPL
23437 Šíma 1984 SJ1 27/09/1984 Kleť A. Mrkos 2,7 km MPC · JPL
23438 1984 SZ5 21/09/1984 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
23439 1986 PP 01/08/1986 Palomar E. F. Helin 6,7 km MPC · JPL
23440 1986 QH1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
23441 1986 QW1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 8,3 km MPC · JPL
23442 1986 QJ2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
23443 Kikwaya 1986 TG1 04/10/1986 Anderson Mesa E. Bowell 8,0 km MPC · JPL
23444 Kukučín 1986 TV6 05/10/1986 Piwnice M. Antal 5,2 km MPC · JPL
23445 1987 QY7 21/08/1987 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
23446 1987 SJ2 19/09/1987 Smolyan E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
23447 1987 VG 15/11/ 1987 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,6 km MPC · JPL
23448 1988 BG 18/01/1988 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
23449 1988 BG5 28/01/1988 Siding Spring R. H. McNaught 4,0 km MPC · JPL
23450 Birkenstock 1988 CB4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
23451 1988 CO7 15/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
23452 Drew 1988 QF 18/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 2,0 km MPC · JPL
23453 1988 QR 19/08/1988 Siding Spring R. H. McNaught 10 km MPC · JPL
23454 1988 XU2 01/12/1988 Brorfelde P. Jensen 5,5 km MPC · JPL
23455 Fumi 1988 XY4 05/12/1988 Kiso T. Nakamura 8,7 km MPC · JPL
23456 1989 DB 26/02/1989 Toyota K. Suzuki, T. Furuta 3,9 km MPC · JPL
23457 Beiderbecke 1989 GV6 05/04/1989 La Silla M. Geffert 4,4 km MPC · JPL
23458 1989 RY1 06/09/1989 Palomar E. F. Helin 7,2 km MPC · JPL
23459 1989 ST4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 9,0 km MPC · JPL
23460 1989 SX9 26/09/1989 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
23461 1989 TM4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
23462 1989 TU4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
23463 1989 TX11 02/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 26 km MPC · JPL
23464 1989 TN15 03/10/1989 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
23465 1989 UA1 24/10/1989 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 2,9 km MPC · JPL
23466 1990 DU4 28/02/1990 La Silla H. Debehogne 6,1 km MPC · JPL
23467 1990 QS3 20/08/1990 Palomar E. F. Helin 2,6 km MPC · JPL
23468 Kannabe 1990 SS3 20/09/1990 Geisei T. Seki 7,3 km MPC · JPL
23469 Neilpeart 1990 SY3 22/09/1990 Palomar B. Roman 6,3 km MPC · JPL
23470 1990 SO8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
23471 Kawatamasaaki 1990 TH3 15/10/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,6 km MPC · JPL
23472 Rolfriekher 1990 TZ10 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,1 km MPC · JPL
23473 Voss 1990 TD12 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 6,6 km MPC · JPL
23474 1990 UX1 20/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,9 km MPC · JPL
23475 1990 VM2 13/11/ 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,4 km MPC · JPL
23476 1990 VE4 15/11/ 1990 Ojima T. Niijima, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
23477 Wallenstadt 1990 WS1 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
23478 Chikumagawa 1991 BZ 21/01/1991 Geisei T. Seki 7,9 km MPC · JPL
23479 1991 CG 05/02/1991 Yorii M. Arai, H. Mori 14 km MPC · JPL
23480 1991 EL 10/03/1991 Siding Spring R. H. McNaught 28 km MPC · JPL
23481 1991 GT4 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
23482 1991 LV 14/06/1991 Palomar E. F. Helin 4,5 km MPC · JPL
23483 1991 LV4 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
23484 1991 NC1 12/07/1991 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
23485 1991 NV6 12/07/1991 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
23486 1991 PE2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
23487 1991 PX4 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 9,5 km MPC · JPL
23488 1991 PF12 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
23489 1991 PU16 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,8 km MPC · JPL
23490 Monikohl 1991 RK3 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 5,2 km MPC · JPL
23491 1991 RX17 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,6 km MPC · JPL
23492 1991 RA20 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
23493 1991 SO 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,0 km MPC · JPL
23494 1991 SE2 16/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
23495 1991 UQ1 29/10/1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 7,9 km MPC · JPL
23496 1991 VN3 03/11/ 1991 Palomar E. F. Helin 3,0 km MPC · JPL
23497 1991 VG4 05/11/ 1991 Dynic A. Sugie 3,8 km MPC · JPL
23498 1991 VH6 06/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
23499 1991 VY12 11/11/ 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,1 km MPC · JPL
23500 1992 AT2 09/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL