Danh sách tiểu hành tinh/24301–24400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24301 Gural 1999 XZ233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
24302 1999 XP242 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
24303 Michaelrice 1999 YY 16/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
24304 Lynnrice 1999 YZ 16/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
24305 Darrellparnell 1999 YG4 26/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 4,4 km MPC · JPL
24306 1999 YE5 27/12/1999 Moriyama Y. Ikari 6,8 km MPC · JPL
24307 1999 YB7 30/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24308 Cowenco 1999 YC9 29/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 4,5 km MPC · JPL
24309 1999 YF9 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
24310 1999 YT9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
24311 1999 YS15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
24312 1999 YO22 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 26 km MPC · JPL
24313 1999 YR27 30/12/1999 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
24314 2000 AQ2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
24315 2000 AV4 04/01/2000 Oaxaca J. M. Roe 9,6 km MPC · JPL
24316 Anncooper 2000 AQ11 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24317 Pukarhamal 2000 AL12 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24318 Vivianlee 2000 AE14 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24319 2000 AY15 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24320 2000 AS17 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24321 2000 AO23 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
24322 2000 AM43 04/01/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,7 km MPC · JPL
24323 2000 AW49 05/01/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,6 km MPC · JPL
24324 2000 AT51 04/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
24325 Kaleighanne 2000 AB52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24326 2000 AS53 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
24327 2000 AB54 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
24328 Thomasburr 2000 AF54 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24329 2000 AR56 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
24330 2000 AC66 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
24331 Alyshaowen 2000 AL68 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24332 Shaunalinn 2000 AK69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24333 Petermassey 2000 AA70 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24334 Conard 2000 AL71 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
24335 2000 AG76 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
24336 2000 AD77 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
24337 Johannessen 2000 AF77 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24338 2000 AE80 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24339 2000 AK84 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24340 2000 AP84 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
24341 2000 AJ87 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
24342 2000 AV87 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
24343 2000 AS88 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
24344 Brianbarnett 2000 AB99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24345 Llaverias 2000 AU99 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
24346 Lehienphan 2000 AK100 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
24347 Arthurkuan 2000 AF102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24348 2000 AO102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24349 2000 AA103 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
24350 2000 AJ103 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
24351 Fionawood 2000 AD104 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
24352 Kapilrama 2000 AE104 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24353 Patrickhsu 2000 AG104 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
24354 Caz 2000 AA105 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
24355 2000 AJ111 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24356 2000 AO114 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
24357 2000 AC115 05/01/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
24358 2000 AV117 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
24359 2000 AS118 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
24360 2000 AG120 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
24361 2000 AK120 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24362 2000 AR120 05/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
24363 2000 AH121 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
24364 2000 AK121 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
24365 2000 AE124 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
24366 2000 AY124 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
24367 2000 AC126 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
24368 2000 AQ127 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24369 Evanichols 2000 AE132 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
24370 Marywang 2000 AX139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24371 2000 AC140 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24372 Timobauman 2000 AG140 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
24373 2000 AN143 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
24374 2000 AV143 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
24375 2000 AU144 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
24376 Ramesh 2000 AB152 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24377 2000 AO154 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
24378 Katelyngibbs 2000 AZ154 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24379 2000 AW158 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
24380 Dorippe 2000 AA160 03/01/2000 Socorro LINEAR 32 km MPC · JPL
24381 2000 AA166 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
24382 2000 AG169 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
24383 2000 AC170 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24384 2000 AR171 07/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24385 Katcagen 2000 AM172 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
24386 McLindon 2000 AV172 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
24387 Trettel 2000 AB174 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
24388 2000 AB175 07/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
24389 2000 AA177 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
24390 2000 AD177 07/01/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
24391 2000 AU178 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
24392 2000 AD179 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24393 2000 AG183 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
24394 2000 AD186 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24395 2000 AR186 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24396 2000 AS186 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
24397 Parkerowan 2000 AT186 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24398 2000 AZ187 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24399 2000 AB188 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24400 2000 AF192 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL