Danh sách tiểu hành tinh/244001–244100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244001 2001 SE39 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244002 2001 SC41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244003 2001 SC45 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244004 2001 SV52 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244005 2001 SH59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244006 2001 SB66 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
244007 2001 SW77 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
244008 2001 SE89 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244009 2001 SQ92 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244010 2001 SN98 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
244011 2001 SH105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244012 2001 SU114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 840 m MPC · JPL
244013 2001 SY114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
244014 2001 SB117 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244015 2001 SQ119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244016 2001 SD121 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244017 2001 SX121 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244018 2001 SL123 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244019 2001 SP131 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244020 2001 SY134 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244021 2001 SN146 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
244022 2001 SS146 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244023 2001 SS150 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244024 2001 SK151 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244025 2001 SV162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244026 2001 SF165 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244027 2001 SQ174 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
244028 2001 SC180 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
244029 2001 SC210 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244030 2001 SH215 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244031 2001 SX216 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244032 2001 SW218 19/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
244033 2001 SG237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244034 2001 SN238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244035 2001 SZ240 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244036 2001 SW242 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
244037 2001 SG258 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244038 2001 SU275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
244039 2001 ST288 28/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
244040 2001 SL298 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
244041 2001 SD328 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
244042 2001 SQ333 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244043 2001 SZ335 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
244044 2001 SV344 23/09/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
244045 2001 SH348 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244046 2001 SU354 29/09/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
244047 2001 TK6 10/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
244048 2001 TB9 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244049 2001 TL13 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244050 2001 TV25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244051 2001 TJ26 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244052 2001 TX29 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244053 2001 TJ47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,4 km MPC · JPL
244054 2001 TM68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244055 2001 TR77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244056 2001 TT77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244057 2001 TV80 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244058 2001 TV83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244059 2001 TN88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244060 2001 TJ90 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
244061 2001 TW92 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244062 2001 TB109 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244063 2001 TJ110 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
244064 2001 TW117 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244065 2001 TZ118 15/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
244066 2001 TR129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
244067 2001 TD130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
244068 2001 TM134 13/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244069 2001 TZ148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244070 2001 TK158 11/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
244071 2001 TT168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244072 2001 TM179 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244073 2001 TN180 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244074 2001 TC183 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244075 2001 TQ200 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244076 2001 TK210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
244077 2001 TM216 13/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
244078 2001 TE231 15/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
244079 2001 TU237 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244080 2001 TO238 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244081 2001 UY5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
244082 2001 UD21 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244083 2001 UD22 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244084 2001 UG33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244085 2001 UE47 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
244086 2001 UO50 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244087 2001 UH52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244088 2001 UJ54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
244089 2001 UT63 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244090 2001 UC68 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244091 2001 UM77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244092 2001 UV78 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244093 2001 UM82 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
244094 2001 UK97 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244095 2001 UZ100 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
244096 2001 US118 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244097 2001 UN121 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244098 2001 UE141 23/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
244099 2001 UE143 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
244100 2001 UW146 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL