Danh sách tiểu hành tinh/243001–243100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243001 2006 TF114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
243002 Lemmy 2006 TG119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
243003 2006 TY120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
243004 2006 UF6 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
243005 2006 UC9 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
243006 2006 UP26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
243007 2006 UL62 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243008 2006 UO67 16/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
243009 2006 UV71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243010 2006 UU80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
243011 2006 UW106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
243012 2006 UT139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
243013 2006 UY156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
243014 2006 UN161 21/10/2006 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
243015 2006 UK166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
243016 2006 UE172 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
243017 2006 UN177 16/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
243018 2006 UM178 16/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
243019 2006 UL181 16/10/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
243020 2006 UU192 19/10/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
243021 2006 UL200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
243022 2006 UG204 22/10/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
243023 2006 UG206 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
243024 2006 UJ207 23/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
243025 2006 UM216 21/10/2006 Catalina CSS AMO 2,1 km MPC · JPL
243026 2006 UX224 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243027 2006 UG226 20/10/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
243028 2006 UA233 21/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
243029 2006 UF261 28/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
243030 2006 UN264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243031 2006 UV295 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
243032 2006 VD23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243033 2006 VA37 11/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
243034 2006 VH85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243035 2006 VT95 13/11/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 4,4 km MPC · JPL
243036 2006 VO97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243037 2006 VC136 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
243038 2006 WP10 16/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243039 2006 WN20 17/11/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
243040 2006 WZ47 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
243041 2006 WR123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
243042 2006 WB139 19/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
243043 2006 WW195 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
243044 2006 XY21 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
243045 2006 XS31 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
243046 2006 XV42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
243047 2006 XJ55 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
243048 2006 YO50 19/12/2006 Purple Mountain PMO NEO 6,1 km MPC · JPL
243049 2007 BQ2 17/01/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
243050 2007 BX3 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
243051 2007 BB65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
243052 2007 BP73 24/01/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
243053 2007 CD53 13/02/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
243054 2007 CF64 13/02/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
243055 2007 DL20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243056 2007 DV22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243057 2007 DC37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243058 2007 EB24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
243059 2007 EN105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
243060 2007 EB125 15/03/2007 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
243061 2007 ET172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243062 2007 ER192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
243063 2007 ET206 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
243064 2007 FT44 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
243065 2007 GC1 09/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 3,8 km MPC · JPL
243066 2007 GX17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
243067 2007 GE34 13/04/2007 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
243068 2007 GN36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243069 2007 GD37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
243070 2007 GG61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
243071 2007 GA64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
243072 2007 HH3 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
243073 Freistetter 2007 HT3 16/04/2007 Drebach A. Knöfel 7,2 km MPC · JPL
243074 2007 HE9 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
243075 2007 HZ38 20/04/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
243076 2007 HC49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
243077 2007 HM59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
243078 2007 HC87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243079 2007 JN35 13/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,7 km MPC · JPL
243080 2007 KP3 17/05/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
243081 2007 LY20 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
243082 2007 LE33 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243083 2007 NU6 15/07/2007 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
243084 2007 NL7 11/07/2007 Siding Spring SSS 18 km MPC · JPL
243085 2007 OM4 22/07/2007 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
243086 2007 PH2 05/08/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
243087 2007 PD37 13/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
243088 2007 PL45 11/08/2007 Siding Spring SSS 17 km MPC · JPL
243089 2007 QN2 21/08/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
243090 2007 QA3 22/08/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 980 m MPC · JPL
243091 2007 QH8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
243092 2007 QY12 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243093 2007 RK 01/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,6 km MPC · JPL
243094 Dirlewanger 2007 RU8 06/09/2007 Wildberg R. Apitzsch 830 m MPC · JPL
243095 2007 RG10 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
243096 Klauswerner 2007 RX15 12/09/2007 Wildberg R. Apitzsch 4,9 km MPC · JPL
243097 Batavia 2007 RF16 12/09/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,1 km MPC · JPL
243098 2007 RX21 03/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
243099 2007 RR27 04/09/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
243100 2007 RQ31 05/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL