Danh sách tiểu hành tinh/244101–244200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244101 2001 UN147 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
244102 2001 UN150 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
244103 2001 UV171 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244104 2001 UP184 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
244105 2001 UW186 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244106 2001 UL189 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244107 2001 UD195 18/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
244108 2001 UW204 19/10/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
244109 2001 UX213 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244110 2001 UC220 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244111 2001 UV225 16/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244112 2001 UH227 16/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
244113 2001 VU3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
244114 2001 VX3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
244115 2001 VG4 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244116 2001 VE7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244117 2001 VU10 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244118 2001 VU13 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
244119 2001 VH16 10/11/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
244120 2001 VP23 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244121 2001 VX35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244122 2001 VV40 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244123 2001 VE41 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
244124 2001 VV42 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
244125 2001 VG43 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244126 2001 VK44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
244127 2001 VA46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244128 2001 VQ57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244129 2001 VE58 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
244130 2001 VJ62 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244131 2001 VO62 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244132 2001 VN65 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244133 2001 VF82 10/11/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
244134 2001 VE100 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244135 2001 VP102 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244136 2001 VW103 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244137 2001 VW118 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244138 2001 VR124 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244139 2001 VT124 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244140 2001 VZ132 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244141 2001 WV 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
244142 2001 WY 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
244143 2001 WH5 21/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
244144 2001 WG15 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
244145 2001 WU18 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
244146 2001 WD24 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
244147 2001 WX24 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
244148 2001 WQ32 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244149 2001 WH33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244150 2001 WW38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244151 2001 WZ44 18/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
244152 2001 WG56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244153 2001 WN58 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244154 2001 WH61 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
244155 2001 WJ65 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244156 2001 WR82 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244157 2001 WR90 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244158 2001 WE101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
244159 2001 WN103 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
244160 2001 XC8 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
244161 2001 XK8 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
244162 2001 XQ15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244163 2001 XX15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244164 2001 XV29 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244165 2001 XR44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244166 2001 XA47 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
244167 2001 XE61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244168 2001 XS78 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244169 2001 XK81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244170 2001 XV84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244171 2001 XA89 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244172 2001 XS90 10/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
244173 2001 XZ90 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
244174 2001 XH120 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244175 2001 XK125 14/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
244176 2001 XJ127 14/12/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
244177 2001 XA134 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244178 2001 XX139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244179 2001 XF150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244180 2001 XC151 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244181 2001 XE180 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
244182 2001 XS202 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
244183 2001 XQ203 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
244184 2001 XR205 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244185 2001 XG206 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
244186 2001 XV215 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244187 2001 XP244 15/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
244188 2001 XS244 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244189 2001 XS247 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244190 2001 XP267 15/12/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
244191 2001 YG13 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244192 2001 YR22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244193 2001 YJ24 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244194 2001 YW34 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244195 2001 YP35 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244196 2001 YQ40 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244197 2001 YC44 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244198 2001 YP85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244199 2001 YE89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244200 2001 YU99 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL