Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/243801–243900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243801 2000 SS135 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243802 2000 SU137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243803 2000 SC157 26/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
243804 2000 SR158 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
243805 2000 SS159 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243806 2000 SH162 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
243807 2000 SR176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243808 2000 SB196 24/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
243809 2000 SF223 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
243810 2000 SS233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243811 2000 SR237 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
243812 2000 SY241 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
243813 2000 SP277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243814 2000 SL292 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
243815 2000 SB297 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
243816 2000 SY297 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243817 2000 SU306 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243818 2000 SU315 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
243819 2000 SO335 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243820 2000 SJ343 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243821 2000 SB344 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
243822 2000 ST357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
243823 2000 SC372 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243824 2000 TS10 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
243825 2000 TX10 01/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
243826 2000 TX20 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
243827 2000 TD25 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243828 2000 TH25 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243829 2000 TO32 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
243830 2000 TV36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
243831 2000 TG40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243832 2000 TM60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
243833 2000 UG30 31/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
243834 2000 UM51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
243835 2000 UH68 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243836 2000 UU71 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
243837 2000 UF74 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243838 2000 UQ80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243839 2000 UZ81 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243840 2000 UP107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
243841 2000 VV23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243842 2000 VZ30 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
243843 2000 VT35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243844 2000 VK40 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243845 2000 VG50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243846 2000 VT61 09/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243847 2000 VA62 09/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
243848 2000 WO 16/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
243849 2000 WK8 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
243850 2000 WR15 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
243851 2000 WO22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243852 2000 WM24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243853 2000 WQ64 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243854 2000 WW69 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
243855 2000 WA73 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
243856 2000 WC86 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
243857 2000 WR102 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
243858 2000 WR104 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243859 2000 WS129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243860 2000 WA131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
243861 2000 WJ131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
243862 2000 WZ143 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243863 2000 WJ154 30/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
243864 2000 WJ163 21/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
243865 2000 WX172 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
243866 2000 WB184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
243867 2000 WF189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
243868 2000 WP189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
243869 2000 XJ1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243870 2000 XQ1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243871 2000 XZ2 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
243872 2000 XW17 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243873 2000 XM29 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243874 2000 XY30 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243875 2000 XB40 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
243876 2000 XU40 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243877 2000 YR1 17/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
243878 2000 YY6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243879 2000 YU7 21/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243880 2000 YH23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243881 2000 YP33 31/12/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
243882 2000 YT38 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243883 2000 YO46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243884 2000 YB56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243885 2000 YQ94 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243886 2000 YK99 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
243887 2000 YA101 31/12/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
243888 2000 YP119 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243889 2001 AO6 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243890 2001 AD36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243891 2001 AV45 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243892 2001 AM50 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243893 2001 BN5 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
243894 2001 BW23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243895 2001 BA27 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243896 2001 BN48 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
243897 2001 BH52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
243898 2001 BD56 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243899 2001 DA12 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243900 2001 DC61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL