Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/242701–242800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242701 2005 TM72 05/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
242702 2005 TL75 03/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242703 2005 TA99 07/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242704 2005 TN119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
242705 2005 TL131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242706 2005 TN162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242707 2005 TF190 01/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
242708 2005 UK1 24/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 850 m MPC · JPL
242709 2005 UH24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242710 2005 UC54 23/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
242711 2005 UW56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
242712 2005 US62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
242713 2005 UD66 22/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
242714 2005 UD76 24/10/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
242715 2005 UM79 25/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
242716 2005 UZ86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242717 2005 UO97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242718 2005 UQ112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
242719 2005 UF130 24/10/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242720 2005 UT132 24/10/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
242721 2005 UD142 25/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
242722 2005 UX154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
242723 2005 UD156 26/10/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
242724 2005 UE156 26/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242725 2005 UR161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242726 2005 US161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
242727 2005 UQ178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
242728 2005 UC204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
242729 2005 UL211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
242730 2005 UT216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
242731 2005 UC286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242732 2005 UL310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
242733 2005 UL313 24/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242734 2005 UO331 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
242735 2005 UD361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242736 2005 UX402 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242737 2005 UE438 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
242738 2005 UD439 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
242739 2005 UT440 29/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
242740 2005 UP476 24/10/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
242741 2005 UX479 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
242742 2005 UG480 30/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
242743 2005 UU493 25/10/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
242744 2005 UG530 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
242745 2005 VS25 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
242746 2005 VS41 01/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
242747 2005 VV41 02/11/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
242748 2005 VT68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
242749 2005 VQ78 06/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
242750 2005 VC82 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
242751 2005 VQ88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242752 2005 VL98 10/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
242753 2005 VW112 09/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
242754 2005 WD8 22/11/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
242755 2005 WE10 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
242756 2005 WN70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
242757 2005 WX70 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
242758 2005 WX79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
242759 2005 WH91 28/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
242760 2005 WN100 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
242761 2005 WX114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
242762 2005 WY126 25/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
242763 2005 WF134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
242764 2005 WO154 29/11/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
242765 2005 WN156 29/11/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
242766 2005 WU162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
242767 2005 WG171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242768 2005 WY173 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
242769 2005 WD181 25/11/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
242770 2005 XW62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
242771 2005 XF65 07/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242772 2005 XS79 05/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242773 2005 XY109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
242774 2005 XH110 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
242775 2005 XO111 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
242776 2005 YL20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
242777 2005 YU38 22/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
242778 2005 YK41 21/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
242779 2005 YD48 22/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
242780 2005 YB110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242781 2005 YN113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
242782 2005 YZ119 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
242783 2005 YO131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
242784 2005 YB134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242785 2005 YA163 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
242786 2005 YT166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242787 2005 YZ188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
242788 2005 YA241 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
242789 2005 YH290 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
242790 2006 AH37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
242791 2006 AZ41 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
242792 2006 AM46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
242793 2006 AX57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
242794 2006 AQ72 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242795 2006 AX79 11/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242796 2006 BO2 20/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
242797 2006 BJ9 20/01/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
242798 2006 BX12 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
242799 2006 BA20 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
242800 2006 BP36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL