Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/243601–243700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243601 1998 SV168 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
243602 1998 UF10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
243603 1998 VG43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
243604 1998 WV25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243605 1998 WO29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
243606 1998 WY36 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243607 1998 WJ42 19/11/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
243608 1998 XE23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
243609 1998 YY11 26/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
243610 1998 YR13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243611 1999 AS1 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243612 1999 BQ8 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
243613 1999 CP115 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243614 1999 CN132 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243615 1999 FP2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243616 1999 FQ76 20/03/1999 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
243617 1999 GT54 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243618 1999 JU61 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243619 1999 KK9 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243620 1999 LC5 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
243621 1999 RN15 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
243622 1999 RF16 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243623 1999 RY22 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243624 1999 RF37 12/09/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 2,8 km MPC · JPL
243625 1999 RA88 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
243626 1999 RP114 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
243627 1999 RH124 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
243628 1999 RG131 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
243629 1999 RX201 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
243630 1999 RX202 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243631 1999 RP203 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
243632 1999 RZ206 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243633 1999 RL239 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
243634 1999 SH12 27/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
243635 1999 SD16 29/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
243636 1999 SD17 30/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
243637 Frosinone 1999 TZ10 08/10/1999 Ceccano G. Masi 1,5 km MPC · JPL
243638 1999 TE28 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
243639 1999 TO51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243640 1999 TG53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243641 1999 TN61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243642 1999 TL101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243643 1999 TT110 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
243644 1999 TY135 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243645 1999 TE137 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243646 1999 TT147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243647 1999 TZ153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243648 1999 TX176 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
243649 1999 TS190 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
243650 1999 TL240 04/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
243651 1999 TV253 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243652 1999 TG254 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243653 1999 TD265 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243654 1999 TO289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243655 1999 US25 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
243656 1999 UP43 28/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
243657 1999 UX45 31/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
243658 1999 UC52 31/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
243659 1999 UT57 31/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
243660 1999 VU13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243661 1999 VX13 02/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
243662 1999 VW71 15/11/1999 Eskridge Farpoint Obs. 4,2 km MPC · JPL
243663 1999 VU76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243664 1999 VQ80 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
243665 1999 VZ80 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243666 1999 VO83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
243667 1999 VR84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243668 1999 VF85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
243669 1999 VG106 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
243670 1999 VV130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
243671 1999 VU148 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243672 1999 VR166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243673 1999 VR192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
243674 1999 VV199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
243675 1999 VG207 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
243676 1999 WQ10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243677 1999 WW15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243678 1999 WH20 16/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243679 1999 XV29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243680 1999 XU65 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243681 1999 XK80 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
243682 1999 XL92 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243683 1999 XE99 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
243684 1999 XZ134 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243685 1999 XB135 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
243686 1999 XD138 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
243687 1999 XU146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243688 1999 XX171 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
243689 1999 XO172 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
243690 1999 XA219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
243691 1999 YK10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243692 1999 YJ26 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243693 2000 AC43 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
243694 2000 AO44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243695 2000 AJ72 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243696 2000 AA73 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243697 2000 BY1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
243698 2000 BH5 27/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
243699 2000 BM31 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
243700 2000 BU41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL