Danh sách tiểu hành tinh/243501–243600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243501 2009 UR139 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
243502 2009 UE140 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243503 2009 VS26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243504 2009 VD77 08/11/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
243505 2009 VG106 09/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
243506 2009 WS 16/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,5 km MPC · JPL
243507 2009 WT26 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243508 2009 WM71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
243509 2009 WB80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
243510 2009 WE84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
243511 2009 WF129 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243512 2009 YF10 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243513 2009 YL15 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
243514 2010 AT58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243515 2010 AT66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243516 Marklarsen 2009 FD2 06/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
243517 2010 CD32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243518 2010 CK34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243519 2010 CX34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243520 2010 CH44 14/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,8 km MPC · JPL
243521 2010 CF63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243522 2010 CA124 15/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
243523 2010 CO138 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243524 2010 DG8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243525 2010 DY8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
243526 Russwalker 2010 DY28 19/02/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
243527 2010 DZ42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243528 2010 DV46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
243529 Petereisenhardt 2010 DO50 20/02/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
243530 2010 DR78 17/02/2010 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
243531 2010 EV29 05/03/2010 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
243532 2010 EE30 05/03/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
243533 2010 EH34 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
243534 2010 EO40 12/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
243535 2010 ET87 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
243536 Mannheim 2010 EQ111 15/03/2010 Moorook E. Schwab 3,5 km MPC · JPL
243537 2010 EL125 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243538 2010 FG21 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
243539 2010 FA56 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
243540 2010 GH75 07/04/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
243541 2010 GL75 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
243542 2010 JT1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243543 2010 JB29 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243544 2010 JD29 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243545 2010 JO29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243546 Fengchuanliu 2010 JH61 08/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
243547 2010 JU71 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243548 2010 JN73 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
243549 2010 JF158 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
243550 1240 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
243551 3266 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
243552 4514 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
243553 5066 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
243554 1981 EL30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
243555 1991 VB8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
243556 1993 HT3 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
243557 1993 HF4 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
243558 1993 TJ28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
243559 1993 TR37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
243560 1994 PO5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
243561 1994 YD4 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243562 1995 BA8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
243563 1995 FU14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
243564 1995 ML8 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
243565 1995 OU7 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
243566 1995 SA 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch APO 880 m MPC · JPL
243567 1995 SP23 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
243568 1995 SX85 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243569 1995 XN4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243570 1995 XR4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
243571 1996 AS6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243572 1996 GA9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243573 1996 LF2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
243574 1996 RO7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243575 1996 VW17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243576 1996 VB39 07/11/1996 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
243577 1996 WE 16/11/1996 Sudbury D. di Cicco 2,1 km MPC · JPL
243578 1996 XO12 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
243579 1997 NC6 09/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243580 1997 PG1 05/08/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 1,5 km MPC · JPL
243581 1997 RH6 07/09/1997 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
243582 1997 SZ7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
243583 1997 TU19 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
243584 1997 TU20 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243585 1997 WY28 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243586 1997 YN12 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243587 1998 DU9 22/02/1998 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
243588 1998 MA6 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
243589 1998 QP3 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
243590 1998 QY82 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243591 Ignacostantino 1998 RG3 15/09/1998 Colleverde V. S. Casulli 2,8 km MPC · JPL
243592 1998 RQ4 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243593 1998 RO10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243594 1998 RH37 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243595 1998 RS79 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
243596 1998 ST79 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243597 1998 SK83 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
243598 1998 SS99 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
243599 1998 SX153 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243600 1998 SV154 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL