Danh sách tiểu hành tinh/243401–243500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243401 2009 AY15 15/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,2 km MPC · JPL
243402 2009 AX24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
243403 2009 AP48 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
243404 2009 BU4 18/01/2009 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
243405 2009 BN24 17/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
243406 2009 BK36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243407 2009 BF52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243408 2009 BN53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
243409 2009 BF82 20/01/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
243410 2009 BN88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243411 2009 BA90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243412 2009 BT98 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243413 2009 BH111 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 5,2 km MPC · JPL
243414 2009 BT124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
243415 2009 BW137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243416 2009 BO140 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243417 2009 BV144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243418 2009 BH147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
243419 2009 BT169 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
243420 2009 BA178 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
243421 2009 BC187 26/01/2009 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243422 2009 BA188 21/01/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243423 2009 CP7 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
243424 2009 CT27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
243425 2009 CA50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
243426 2009 CL53 13/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
243427 2009 CS56 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
243428 2009 CL58 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243429 2009 CA63 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
243430 2009 DQ1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
243431 2009 DK32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
243432 2009 DO41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
243433 2009 DY44 27/02/2009 Mayhill A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
243434 2009 DB46 19/02/2009 Marly P. Kocher 4,2 km MPC · JPL
243435 2009 DL55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243436 2009 DQ57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
243437 2009 DF58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
243438 2009 DV66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
243439 2009 DZ112 27/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
243440 Colonia 2009 FD2 17/03/2009 Taunus S. Karge, E. Schwab 2,4 km MPC · JPL
243441 2009 FO3 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
243442 2009 FS6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
243443 2009 FD18 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
243444 2009 FQ41 23/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
243445 2009 FD45 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
243446 2009 FX56 25/03/2009 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
243447 2009 GE 02/04/2009 Sierra Stars F. Tozzi 3,6 km MPC · JPL
243448 2009 HD16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243449 2009 HP19 18/04/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,5 km MPC · JPL
243450 2009 HY21 16/04/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
243451 2009 HL60 21/04/2009 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243452 2009 HD73 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
243453 2009 HX85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
243454 2009 HH92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243455 2009 JJ2 12/05/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
243456 2009 JR3 13/05/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
243457 2009 JA18 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243458 Bubulina 2009 QQ38 31/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi, M. Graziani 2,8 km MPC · JPL
243459 2009 RZ16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243460 2009 RA54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
243461 2009 SF21 17/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
243462 2009 ST42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243463 2009 SF44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243464 2009 SC49 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
243465 2009 SN100 18/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
243466 2009 SE104 25/09/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 6,3 km MPC · JPL
243467 2009 SE124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243468 2009 SZ146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243469 2009 SY158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
243470 2009 SR175 19/09/2009 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
243471 2009 SO213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243472 2009 SD214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243473 2009 SO241 18/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
243474 2009 SH264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
243475 2009 SB265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
243476 2009 SZ289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243477 2009 SP293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243478 2009 SY329 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
243479 2009 TY5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 11 km MPC · JPL
243480 2009 TQ9 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
243481 2009 TW14 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
243482 2009 TY14 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
243483 2009 TW17 15/10/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
243484 2009 TA23 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
243485 2009 TH26 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 5,7 km MPC · JPL
243486 2009 TQ34 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,4 km MPC · JPL
243487 2009 TB38 14/10/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
243488 2009 TB41 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,8 km MPC · JPL
243489 2009 UX11 16/10/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
243490 2009 UF19 23/10/2009 Mayhill iTelescope Obs. 19 km MPC · JPL
243491 Mühlviertel 2009 UH19 20/10/2009 Linz D. Voglsam 2,7 km MPC · JPL
243492 2009 UB26 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
243493 2009 UY39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
243494 2009 UF74 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
243495 2009 UB102 24/10/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
243496 2009 UV105 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
243497 2009 UR122 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
243498 2009 US130 26/10/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
243499 2009 UA131 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
243500 2009 UK139 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL