Danh sách tiểu hành tinh/243201–243300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243201 2007 TV447 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
243202 2007 TW448 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243203 2007 TB453 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
243204 Kubanchoria 2007 UA5 16/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 6,3 km MPC · JPL
243205 2007 UD11 18/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243206 2007 UK11 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243207 2007 US26 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
243208 2007 UN27 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
243209 2007 UK31 19/10/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
243210 2007 UP40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243211 2007 UM44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
243212 2007 UQ48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243213 2007 UX50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
243214 2007 UE67 30/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
243215 2007 UU84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243216 2007 UT125 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243217 2007 UC126 18/10/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
243218 2007 UB136 16/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
243219 2007 VA1 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
243220 2007 VK11 02/11/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
243221 2007 VY29 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243222 2007 VV34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
243223 2007 VV63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243224 2007 VN65 01/11/2007 Lulin LUSS 4,5 km MPC · JPL
243225 2007 VJ69 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
243226 2007 VH72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243227 2007 VY87 02/11/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
243228 2007 VQ88 03/11/2007 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
243229 2007 VO90 05/11/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
243230 2007 VX90 06/11/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243231 2007 VX92 03/11/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243232 2007 VJ93 03/11/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
243233 2007 VZ93 07/11/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
243234 2007 VE122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243235 2007 VD140 03/11/2007 Lulin LUSS 3,3 km MPC · JPL
243236 2007 VZ146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
243237 2007 VS164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243238 2007 VB167 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
243239 2007 VP168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
243240 2007 VN169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243241 2007 VX189 14/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 7,6 km MPC · JPL
243242 2007 VG207 09/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
243243 2007 VH219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243244 2007 VZ226 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
243245 2007 VH231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243246 2007 VM233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243247 2007 VW265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243248 2007 VY273 12/11/2007 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
243249 2007 VB301 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
243250 2007 VY311 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
243251 2007 VY315 09/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
243252 2007 WS7 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
243253 2007 WS19 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
243254 2007 WP22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243255 2007 WL60 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
243256 2007 XC5 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
243257 2007 XS11 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
243258 2007 XD17 05/12/2007 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
243259 2007 XM29 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
243260 2007 XD35 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243261 2007 YM28 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
243262 Korkosz 2007 YV47 31/12/2007 Schiaparelli L. Buzzi 4,0 km MPC · JPL
243263 2007 YB49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
243264 2007 YB60 18/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
243265 2007 YR61 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243266 2008 AW 04/01/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,8 km MPC · JPL
243267 2008 AM10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
243268 2008 AV34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
243269 2008 AH44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243270 2008 AK65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
243271 2008 BV6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
243272 2008 BU10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
243273 2008 BH18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
243274 2008 BJ40 30/01/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
243275 2008 CN18 03/02/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
243276 2008 CB34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243277 2008 CL43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
243278 2008 CV51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243279 2008 CT68 07/02/2008 Majorca Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
243280 2008 CF82 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
243281 2008 CE86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
243282 2008 CJ86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
243283 2008 CB148 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243284 2008 CB161 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243285 Fauvaud 2008 CJ181 11/02/2008 Nogales J.-C. Merlin 5,0 km MPC · JPL
243286 2008 CO183 13/02/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
243287 2008 CA190 01/02/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
243288 2008 CA193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
243289 2008 DX15 27/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
243290 2008 DD31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243291 2008 DK47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
243292 2008 DS70 27/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
243293 2008 DH73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
243294 2008 DN83 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
243295 2008 EP9 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243296 2008 EY9 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
243297 2008 EJ60 08/03/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
243298 2008 EN82 08/03/2008 Socorro LINEAR AMO 2,8 km MPC · JPL
243299 2008 EN109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
243300 2008 EN123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL