Danh sách tiểu hành tinh/243101–243200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243101 2007 RK45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
243102 2007 RA48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
243103 2007 RL50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243104 2007 RV52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
243105 2007 RE103 11/09/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
243106 2007 RG108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243107 2007 RV109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
243108 2007 RN111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
243109 Hansludwig 2007 RT132 12/09/2007 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,3 km MPC · JPL
243110 2007 RL135 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
243111 2007 RY138 15/09/2007 Lulin Observatory LUSS 1,0 km MPC · JPL
243112 2007 RW140 13/09/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
243113 2007 RH145 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
243114 2007 RX146 11/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
243115 2007 RR157 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
243116 2007 RT165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
243117 2007 RL176 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
243118 2007 RR180 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243119 2007 RD184 13/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
243120 2007 RE199 13/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
243121 2007 RC203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
243122 2007 RK203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243123 2007 RD220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
243124 2007 RT239 14/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
243125 2007 RT244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
243126 2007 RU245 12/09/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
243127 2007 RY258 14/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
243128 2007 RA259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
243129 2007 RS267 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
243130 2007 RQ279 06/09/2007 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
243131 2007 RA282 15/09/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
243132 2007 RH289 12/09/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
243133 2007 RM298 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243134 2007 RT298 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243135 2007 RO301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
243136 2007 RJ303 04/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
243137 2007 RL310 05/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
243138 2007 RN311 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
243139 2007 RC322 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
243140 2007 RO325 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243141 2007 TG6 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 5,6 km MPC · JPL
243142 2007 TH6 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 5,4 km MPC · JPL
243143 2007 TE8 07/10/2007 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
243144 2007 TL13 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
243145 2007 TB15 08/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
243146 2007 TJ18 07/10/2007 Nashville R. Clingan 1,2 km MPC · JPL
243147 2007 TX18 09/10/2007 Catalina CSS AMO 910 m MPC · JPL
243148 2007 TN19 07/10/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
243149 2007 TT22 09/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
243150 2007 TV29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243151 2007 TA33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
243152 2007 TZ34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243153 2007 TO46 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
243154 2007 TV49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243155 2007 TR63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243156 2007 TP66 10/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 720 m MPC · JPL
243157 2007 TE68 10/10/2007 Lulin LUSS 910 m MPC · JPL
243158 2007 TG68 11/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,8 km MPC · JPL
243159 2007 TD74 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
243160 2007 TB75 15/10/2007 Kleť Kleť Obs. 6,0 km MPC · JPL
243161 2007 TG79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
243162 2007 TP86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
243163 2007 TK94 07/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
243164 2007 TW94 07/10/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
243165 2007 TL98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
243166 2007 TL108 07/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
243167 2007 TB109 07/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
243168 2007 TD110 07/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
243169 2007 TQ123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243170 2007 TD125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
243171 2007 TA128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243172 2007 TD133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
243173 2007 TG136 08/10/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
243174 2007 TY137 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
243175 2007 TH138 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
243176 2007 TV139 09/10/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
243177 2007 TG145 06/10/2007 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
243178 2007 TW147 07/10/2007 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
243179 2007 TZ154 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243180 2007 TQ164 11/10/2007 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
243181 2007 TC169 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
243182 2007 TK178 06/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
243183 2007 TC212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
243184 2007 TW216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
243185 2007 TU228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243186 2007 TH230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
243187 2007 TB265 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
243188 2007 TK272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243189 2007 TY288 11/10/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
243190 2007 TV296 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
243191 2007 TP329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
243192 2007 TS367 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243193 2007 TJ371 12/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
243194 2007 TT376 10/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
243195 2007 TT377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243196 2007 TW403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243197 2007 TH414 15/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
243198 2007 TO441 09/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
243199 2007 TF443 14/10/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
243200 2007 TC447 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL