Danh sách tiểu hành tinh/242201–242300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242201 2003 QC19 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242202 2003 QE20 22/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
242203 2003 QA25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
242204 2003 QC27 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
242205 2003 QX31 21/08/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
242206 2003 QS36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
242207 2003 QS39 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
242208 2003 QY65 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242209 2003 QH71 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
242210 2003 QT78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
242211 2003 QB90 26/08/2003 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
242212 2003 QZ105 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
242213 2003 QJ114 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
242214 2003 RS4 03/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242215 2003 RA10 05/09/2003 Essen T. Payer 1,4 km MPC · JPL
242216 2003 RN10 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS AMO 2,7 km MPC · JPL
242217 2003 RJ13 15/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
242218 2003 RS16 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
242219 2003 RZ22 15/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
242220 2003 RM24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
242221 2003 SL3 16/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
242222 2003 SQ14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242223 2003 SR24 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
242224 2003 SV45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
242225 2003 SE51 18/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
242226 2003 SY75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242227 2003 SC77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242228 2003 SN80 19/09/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
242229 2003 SW87 17/09/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
242230 2003 SZ96 19/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
242231 2003 SA103 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
242232 2003 SJ118 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
242233 2003 SV119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
242234 2003 SL129 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
242235 2003 SM129 20/09/2003 Kleť Kleť Obs. 4,1 km MPC · JPL
242236 2003 SE140 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
242237 2003 SW148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242238 2003 SW157 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242239 2003 SE165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
242240 2003 SA174 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
242241 2003 SG179 19/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
242242 2003 SK180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242243 2003 SB207 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
242244 2003 SW217 28/09/2003 Emerald Lane L. Ball 3,1 km MPC · JPL
242245 2003 SJ220 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
242246 2003 SN222 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
242247 2003 SC226 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
242248 2003 ST233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
242249 2003 SV244 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
242250 2003 SP248 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
242251 2003 SU252 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
242252 2003 SQ258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
242253 2003 SD261 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242254 2003 SC269 25/09/2003 Uccle T. Pauwels 6,5 km MPC · JPL
242255 2003 SF270 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
242256 2003 SC282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
242257 2003 SU283 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242258 2003 SY296 16/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
242259 2003 SS298 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
242260 2003 SE301 17/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
242261 2003 SM312 16/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
242262 2003 SY321 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
242263 2003 SN322 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
242264 2003 SY327 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
242265 2003 SO332 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
242266 2003 SD389 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
242267 2003 TF3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
242268 2003 TJ38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242269 2003 TN51 05/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242270 2003 TJ55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
242271 2003 UT13 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
242272 2003 UE38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242273 2003 US42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
242274 2003 UA53 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
242275 2003 UH53 18/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
242276 2003 UW63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
242277 2003 UZ67 16/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
242278 2003 UN82 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
242279 2003 UK90 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242280 2003 UC100 19/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242281 2003 UD100 19/10/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
242282 2003 UT126 20/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242283 2003 UO127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242284 2003 US133 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
242285 2003 UJ141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
242286 2003 US148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
242287 2003 UW155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
242288 2003 UY157 20/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
242289 2003 UA174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
242290 2003 UK189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
242291 2003 UA198 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
242292 2003 UU218 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
242293 2003 UY280 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242294 2003 UV289 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
242295 2003 UP294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242296 2003 UH299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242297 2003 US345 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
242298 2003 UT348 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
242299 2003 UU371 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
242300 2003 WG22 19/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL