Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/242501–242600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242501 2004 XS38 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242502 2004 XA50 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242503 2004 XS69 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242504 2004 XO80 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242505 2004 XS84 12/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 2,6 km MPC · JPL
242506 2004 XV85 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242507 2004 XY98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242508 2004 XJ99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
242509 2004 XE125 11/12/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
242510 2004 XQ164 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
242511 2004 XO191 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
242512 2004 YP14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
242513 2004 YM19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
242514 2004 YY28 16/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242515 2004 YS32 31/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,8 km MPC · JPL
242516 Lindseystirling 2005 AW 04/01/2005 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
242517 2005 AD1 01/01/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
242518 2005 AK2 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
242519 2005 AH7 06/01/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
242520 2005 AS7 06/01/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
242521 2005 AG9 07/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
242522 2005 AH9 07/01/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
242523 Kreszgéza 2005 AJ10 05/01/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
242524 2005 AN10 06/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
242525 2005 AQ22 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242526 2005 AT30 09/01/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
242527 2005 AL34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
242528 2005 AD48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242529 Hilaomar 2005 AL54 13/01/2005 Vicques M. Ory 3,8 km MPC · JPL
242530 2005 AG56 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242531 2005 AW58 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
242532 2005 AJ69 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242533 2005 AV79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242534 2005 AJ82 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
242535 2005 BR 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
242536 2005 BC8 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
242537 2005 BQ23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242538 2005 BW48 17/01/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,5 km MPC · JPL
242539 2005 CS5 01/02/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
242540 2005 CG12 01/02/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242541 2005 CX63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
242542 2005 CR64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
242543 2005 CM68 02/02/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
242544 2005 CR68 03/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
242545 2005 DA1 28/02/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
242546 2005 EX12 02/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
242547 2005 EF18 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
242548 2005 EP35 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
242549 2005 EB36 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
242550 2005 EU47 03/03/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
242551 2005 EG79 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
242552 2005 EW91 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
242553 2005 EW93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242554 2005 EP115 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
242555 2005 EG118 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242556 2005 EC120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242557 2005 EZ128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242558 2005 EE139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
242559 2005 EY144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
242560 2005 EZ159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
242561 2005 EG166 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
242562 2005 EZ176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
242563 2005 EV181 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242564 2005 EZ184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242565 2005 EM207 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
242566 2005 ES210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242567 2005 EO212 04/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
242568 2005 EC248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242569 2005 EG252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
242570 2005 EL267 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
242571 2005 EQ330 04/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
242572 2005 GY7 02/04/2005 Needville Needville Obs. 3,4 km MPC · JPL
242573 2005 GW13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
242574 2005 GJ22 04/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
242575 2005 GG25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
242576 2005 GF28 03/04/2005 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
242577 2005 GP34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
242578 2005 GJ50 05/04/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
242579 2005 GX61 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242580 2005 GF75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
242581 2005 GZ118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
242582 2005 GB129 07/04/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
242583 2005 GA133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242584 2005 GW138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
242585 2005 GM149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
242586 2005 GV149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
242587 2005 GP154 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
242588 2005 GV172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
242589 2005 GR214 04/04/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
242590 2005 GO227 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
242591 2005 HO1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
242592 2005 HM10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
242593 2005 JE12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
242594 2005 JJ17 04/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
242595 2005 JT24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
242596 2005 JS27 03/05/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
242597 2005 JY28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
242598 2005 JJ36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242599 2005 JG45 02/05/2005 Kitt Peak DLS 5,9 km MPC · JPL
242600 2005 JD49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL