Danh sách tiểu hành tinh/241501–241600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241501 2009 CL33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
241502 2009 CY41 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241503 2009 CN42 13/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
241504 2009 CD44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
241505 2009 CJ49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241506 2009 CU53 03/02/2009 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
241507 2009 CM60 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241508 2009 DJ16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
241509 Sessler 2009 DT26 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,8 km MPC · JPL
241510 2009 DQ39 19/02/2009 Dauban F. Kugel 3,6 km MPC · JPL
241511 2009 DK41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
241512 2009 DN44 25/02/2009 Dauban F. Kugel 4,1 km MPC · JPL
241513 2009 DG48 28/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,4 km MPC · JPL
241514 2009 DX69 26/02/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
241515 2009 DU89 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
241516 2009 DD140 19/02/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
241517 2009 EK 01/03/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 5,3 km MPC · JPL
241518 2009 EV12 03/03/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
241519 2009 FY8 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
241520 2009 FR47 29/03/2009 Jornada D. S. Dixon 5,1 km MPC · JPL
241521 2009 HL2 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
241522 2009 HN3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
241523 2009 HE11 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
241524 2009 HR24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241525 2009 RN7 11/09/2009 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
241526 2009 XA15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
241527 Edwardwright 2010 CK9 08/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
241528 Tubman 2010 CA10 08/02/2010 WISE WISE 7,6 km MPC · JPL
241529 Roccutri 2010 CA14 10/02/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
241530 2010 CC77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
241531 2010 CL177 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241532 2010 DV7 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
241533 2010 DA34 21/02/2010 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
241534 2010 EE36 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
241535 2010 EG38 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
241536 2010 EX39 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
241537 2010 EE42 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
241538 Chudniv 2010 EV42 10/03/2010 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,0 km MPC · JPL
241539 2010 EB71 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
241540 2010 EC88 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
241541 2010 ET101 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
241542 2010 EJ102 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241543 2010 EH127 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
241544 2010 EE128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241545 2010 EE129 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241546 2010 EV129 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
241547 2010 FF13 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241548 2010 FF15 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241549 2010 FS29 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241550 2010 FD57 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
241551 2010 FJ83 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241552 2010 FK83 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
241553 2010 FT88 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
241554 2010 FA93 23/03/2010 ESA OGS ESA OGS 4,6 km MPC · JPL
241555 2010 GT5 03/04/2010 Mayhill iTelescope Obs. 3,1 km MPC · JPL
241556 2010 GT29 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
241557 2010 GL31 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
241558 2010 GN33 09/04/2010 Zvezdno Obshtestvo F. Fratev 2,7 km MPC · JPL
241559 2010 GY64 06/04/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
241560 5002 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
241561 2397 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
241562 4192 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
241563 1981 EZ5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,8 km MPC · JPL
241564 1981 ET11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
241565 1981 EU45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
241566 1993 FO9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
241567 1993 OJ9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
241568 1993 RN14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
241569 1995 CZ3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241570 1995 FK9 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
241571 1995 MJ2 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241572 1995 OM13 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
241573 1995 QE9 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
241574 1995 SH17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241575 1995 SH21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
241576 1995 SE31 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
241577 1995 SK31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
241578 1995 SH50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
241579 1995 UX40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
241580 1995 YN12 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
241581 1996 RF14 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
241582 1996 RY30 13/09/1996 La Silla UDTS 13 km MPC · JPL
241583 1996 UV3 31/10/1996 Stroncone A. Vagnozzi 980 m MPC · JPL
241584 1997 CD18 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241585 1997 JS2 02/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 4,4 km MPC · JPL
241586 1997 LT1 02/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241587 1997 NE2 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241588 1997 RK1 01/09/1997 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
241589 1997 SG14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
241590 1998 BM4 23/01/1998 Modra A. Galád 5,0 km MPC · JPL
241591 1998 FY24 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241592 1998 KV 21/05/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 4,5 km MPC · JPL
241593 1998 KW42 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
241594 1998 TY 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
241595 1998 WJ39 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
241596 1998 XM2 09/12/1998 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
241597 1998 YD16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
241598 1999 GV28 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241599 1999 JA15 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241600 1999 JV39 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL