Danh sách tiểu hành tinh/24201–24300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24201 Davidkeith 1999 XL40 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24202 1999 XR42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24203 1999 XA46 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24204 Trinkle 1999 XZ46 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
24205 1999 XC48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24206 Mariealoia 1999 XH48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24207 1999 XJ49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24208 Stelguerrero 1999 XC51 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24209 1999 XM51 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24210 Handsberry 1999 XM52 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
24211 Barbarawood 1999 XD53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24212 1999 XW59 07/12/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
24213 1999 XA61 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
24214 Jonchristo 1999 XC67 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
24215 Jongastel 1999 XN68 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
24216 1999 XR68 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
24217 Paulroeder 1999 XO70 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24218 Linfrederick 1999 XV70 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24219 Chrisodom 1999 XW71 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24220 1999 XJ72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24221 1999 XT73 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
24222 1999 XW74 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
24223 1999 XR76 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24224 Matthewdavis 1999 XU76 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
24225 1999 XV80 07/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
24226 Sekhsaria 1999 XM81 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
24227 1999 XU86 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
24228 1999 XC87 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24229 1999 XC90 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24230 1999 XE90 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
24231 1999 XN91 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
24232 Lanthrum 1999 XA92 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
24233 1999 XD94 07/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
24234 1999 XA95 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24235 1999 XK95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
24236 Danielberger 1999 XS96 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
24237 1999 XL97 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24238 Adkerson 1999 XQ97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24239 Paulinehiga 1999 XX97 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24240 Tinagal 1999 XV99 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24241 1999 XK100 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
24242 1999 XY100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
24243 1999 XL101 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
24244 1999 XY101 07/12/1999 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
24245 Ezratty 1999 XB102 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
24246 1999 XC102 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
24247 1999 XD105 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,3 km MPC · JPL
24248 1999 XU105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
24249 Bobbiolson 1999 XC107 04/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
24250 Luteolson 1999 XS109 04/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
24251 1999 XL117 05/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
24252 1999 XW117 05/12/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
24253 1999 XX120 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
24254 1999 XB122 07/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
24255 1999 XR124 07/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
24256 1999 XZ125 07/12/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
24257 1999 XQ126 07/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
24258 1999 XH127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
24259 Chriswalker 1999 XR127 12/12/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
24260 Kriváň 1999 XW127 13/12/1999 Ondřejov P. Kušnirák 8,3 km MPC · JPL
24261 Judilegault 1999 XA130 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24262 1999 XG133 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
24263 1999 XL133 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
24264 1999 XL143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,8 km MPC · JPL
24265 Banthonytwarog 1999 XU143 13/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,2 km MPC · JPL
24266 1999 XE144 13/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
24267 1999 XU144 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
24268 Charconley 1999 XN156 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24269 Kittappa 1999 XL157 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24270 Dougskinner 1999 XD158 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
24271 1999 XR159 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24272 1999 XE165 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
24273 1999 XO166 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24274 Alliswheeler 1999 XN167 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24275 1999 XW167 10/12/1999 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
24276 1999 XO169 10/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
24277 Schoch 1999 XQ169 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24278 Davidgreen 1999 XZ170 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
24279 1999 XR171 10/12/1999 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
24280 Rohenderson 1999 XE172 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
24281 1999 XT174 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
24282 1999 XB179 10/12/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
24283 1999 XE179 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
24284 1999 XJ183 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
24285 1999 XC188 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
24286 1999 XU188 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24287 1999 XC189 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
24288 1999 XR189 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24289 Anthonypalma 1999 XO190 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24290 1999 XS190 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
24291 1999 XJ191 12/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24292 Susanragan 1999 XV191 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
24293 1999 XW191 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24294 1999 XE193 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24295 1999 XX200 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
24296 Marychristie 1999 XW212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24297 Jonbach 1999 XZ213 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24298 1999 XC221 14/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24299 1999 XE221 14/12/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
24300 1999 XX223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL