Danh sách tiểu hành tinh/23201–23300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23201 2000 SJ42 27/09/2000 Zeno T. Stafford 3,7 km MPC · JPL
23202 2000 SU49 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
23203 2000 SU161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
23204 Arditkroni 2000 SN172 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23205 2000 SL222 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23206 2000 SL225 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
23207 2000 SL279 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
23208 2000 SO279 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
23209 2000 SX279 25/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
23210 2000 SA293 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23211 2000 SC311 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23212 Arkajitdey 2000 UR39 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23213 Ameliachang 2000 US70 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
23214 Patrickchen 2000 UQ73 26/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23215 2000 UV75 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23216 Mikehagler 2000 UX79 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23217 Nayana 2000 UV104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23218 Puttachi 2000 VN23 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23219 2000 VW23 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
23220 Yalemichaels 2000 VO28 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23221 Delgado 2000 VX35 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23222 2000 VZ53 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
23223 2000 WA 16/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
23224 2000 WD10 22/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
23225 2000 WD25 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
23226 2000 WC49 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23227 2000 WP55 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23228 Nandinisarma 2000 WQ57 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23229 2000 WX58 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
23230 2000 WM59 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
23231 2000 WT59 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
23232 Buschur 2000 WU59 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
23233 2000 WM72 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
23234 Lilliantsai 2000 WO88 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23235 Yingfan 2000 WD98 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23236 2000 WX100 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23237 2000 WV104 24/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
23238 Ocasio-Cortez 2000 WU111 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23239 2000 WR116 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23240 2000 WG118 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23241 Yada 2000 WV131 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
23242 2000 WY140 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
23243 2000 WT145 22/11/ 2000 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
23244 Lafayette 2000 WP162 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
23245 Fujimura 2000 WP168 25/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
23246 Terazono 2000 WY168 25/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
23247 2000 WG174 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
23248 Batchelor 2000 WW178 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23249 Liaoyenting 2000 WJ179 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
23250 2000 WQ181 22/11/ 2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
23251 2000 XL6 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
23252 2000 XO7 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23253 2000 YY12 19/12/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
23254 Chikatoshi 2000 YZ15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
23255 2000 YD17 22/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
23256 2000 YK17 28/12/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,7 km MPC · JPL
23257 Denny 2000 YW21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,0 km MPC · JPL
23258 Tsuihark 2000 YY21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
23259 Miwadagakuen 2000 YX29 29/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
23260 2000 YA34 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23261 2000 YQ44 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23262 Thiagoolson 2000 YW44 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23263 2000 YE46 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23264 2000 YC50 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23265 von Wurden 2000 YO50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23266 2000 YP50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23267 2000 YJ54 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23268 2000 YD55 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
23269 2000 YH62 30/12/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
23270 Kellerman 2000 YN62 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
23271 Kellychacon 2000 YO67 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23272 2000 YR67 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23273 2000 YM75 30/12/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23274 Wuminchun 2000 YK91 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23275 2000 YP101 28/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23276 2000 YT101 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
23277 Benhughes 2000 YC104 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23278 2000 YD105 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
23279 Chenhungjen 2000 YY115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23280 Laitsaita 2000 YT116 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23281 Vijayjain 2000 YY116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23282 2000 YZ116 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23283 Jinjuyi 2000 YP117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23284 Celik 2000 YD118 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23285 2000 YH119 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 30 km MPC · JPL
23286 Parlakgul 2000 YH120 19/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23287 2000 YL120 19/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23288 2000 YG123 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
23289 Naruhirata 2000 YQ126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
23290 2000 YQ127 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
23291 2000 YB128 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
23292 2000 YH128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
23293 2000 YS131 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23294 Sunao 2000 YJ137 23/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
23295 Brandoreavis 2000 YK137 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23296 Brianreavis 2001 AR3 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23297 2001 AX3 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23298 Loewenstein 2001 AA5 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23299 2001 AP9 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23300 2001 AE16 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL