Danh sách tiểu hành tinh/241401–241500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241401 2008 TF170 08/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
241402 2008 TF190 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241403 2008 UM28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241404 2008 UP75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241405 2008 UV75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241406 2008 UE76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
241407 2008 UF78 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
241408 2008 UB91 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241409 2008 US99 30/10/2008 Sandlot G. Hug 3,4 km MPC · JPL
241410 2008 UM111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
241411 2008 UK113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
241412 2008 UW127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
241413 2008 UK139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241414 2008 UD160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241415 2008 US186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
241416 2008 UN198 26/10/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241417 2008 UY200 27/10/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
241418 Darmstadt 2008 UX201 31/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 4,7 km MPC · JPL
241419 2008 US207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
241420 2008 UH230 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
241421 2008 UA244 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241422 2008 UH245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
241423 2008 UE247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
241424 2008 UR326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
241425 2008 UV326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
241426 2008 UQ331 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
241427 2008 UY341 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241428 2008 VA67 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
241429 2008 VY70 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
241430 2008 VV75 07/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
241431 2008 WF85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241432 2008 WG93 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
241433 2008 WZ95 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241434 2008 WU107 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
241435 2008 WC116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241436 2008 WH123 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
241437 2008 WU138 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
241438 2008 XL12 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
241439 2008 XT20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241440 2008 XP55 06/12/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241441 2008 XV55 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
241442 Shandongkexie 2008 YN9 25/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 4,4 km MPC · JPL
241443 2008 YN15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241444 2008 YJ21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241445 2008 YE23 18/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
241446 2008 YB62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
241447 2008 YN78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241448 2008 YV88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
241449 2008 YJ97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
241450 2008 YX98 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
241451 2008 YC102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
241452 2008 YL111 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241453 2008 YO111 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241454 2008 YA112 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241455 2008 YD115 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
241456 2008 YD119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
241457 2008 YV137 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241458 2008 YQ142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241459 2008 YX150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241460 2008 YH151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241461 2008 YQ151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
241462 2008 YH157 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241463 2008 YQ158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241464 2008 YS163 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
241465 2008 YQ169 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
241466 2009 AX2 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241467 2009 AE12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
241468 2009 AC22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241469 2009 AL24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
241470 2009 AV28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241471 2009 AG35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
241472 2009 AC49 15/01/2009 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241473 2009 BK11 19/01/2009 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
241474 2009 BQ12 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241475 Martinagedeck 2009 BK14 25/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,7 km MPC · JPL
241476 2009 BD18 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241477 2009 BH36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241478 2009 BJ66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
241479 2009 BB68 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241480 2009 BG75 20/01/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
241481 2009 BM83 31/01/2009 Uccle T. Pauwels, E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
241482 2009 BV91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241483 2009 BA92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241484 2009 BC92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241485 2009 BE95 26/01/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
241486 2009 BP98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
241487 2009 BP99 28/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
241488 2009 BB119 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
241489 2009 BV125 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241490 2009 BQ133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241491 2009 BT141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
241492 2009 BV169 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241493 2009 BQ172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
241494 2009 BO174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
241495 2009 BD184 20/01/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
241496 2009 CZ3 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,3 km MPC · JPL
241497 2009 CC4 07/02/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 3,7 km MPC · JPL
241498 2009 CV22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241499 2009 CD24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241500 2009 CK28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL