Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/241601–241700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241601 1999 NZ34 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241602 1999 RZ61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241603 1999 RC110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
241604 1999 RD133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241605 1999 RF140 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241606 1999 RX199 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
241607 1999 RJ201 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
241608 1999 RA224 07/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
241609 1999 RZ237 08/09/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
241610 1999 SZ13 29/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
241611 1999 TO10 08/10/1999 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,4 km MPC · JPL
241612 1999 TN35 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241613 1999 TT135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241614 1999 TT146 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241615 1999 TB227 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241616 1999 TC239 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
241617 1999 TV266 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
241618 1999 TY271 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
241619 1999 UU9 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241620 1999 UQ26 30/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
241621 1999 UR52 31/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
241622 1999 VL5 06/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
241623 1999 VT19 11/11/1999 EverStaR Everstar Obs. 3,9 km MPC · JPL
241624 1999 VU52 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
241625 1999 VE63 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
241626 1999 VC128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241627 1999 VV162 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241628 1999 VM164 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241629 1999 VC173 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241630 1999 VY174 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
241631 1999 VJ182 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241632 1999 VV188 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241633 1999 VL202 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
241634 1999 WA17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
241635 1999 XQ 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
241636 1999 XR46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241637 1999 XO114 11/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241638 1999 XO153 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
241639 1999 XX217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241640 1999 XS249 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
241641 1999 XX250 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
241642 2000 AH145 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241643 2000 AJ206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
241644 2000 AN208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
241645 2000 DP14 25/02/2000 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
241646 2000 DA72 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
241647 2000 EL 02/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
241648 2000 EN11 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
241649 2000 EC140 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241650 2000 GO3 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
241651 2000 GT152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
241652 2000 GZ175 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241653 2000 HT6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241654 2000 HN22 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241655 2000 HL99 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
241656 2000 JM3 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241657 2000 JC7 06/05/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,7 km MPC · JPL
241658 2000 JR10 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241659 2000 JS40 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241660 2000 JC46 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241661 2000 JA72 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
241662 2000 KO44 30/05/2000 Socorro LINEAR AMO 900 m MPC · JPL
241663 2000 LJ4 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241664 2000 ON8 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241665 2000 OO26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241666 2000 OE38 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241667 2000 OG39 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
241668 2000 OQ58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
241669 2000 OS68 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
241670 2000 PH12 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241671 2000 QZ21 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
241672 2000 QT62 28/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
241673 2000 QG70 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241674 2000 QA77 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241675 2000 QE77 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
241676 2000 QW158 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241677 2000 QG161 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
241678 2000 QW169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241679 2000 QF186 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
241680 2000 QZ210 31/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
241681 2000 RX8 01/09/2000 River Oaks W. Holliday 6,1 km MPC · JPL
241682 2000 RD21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241683 2000 RP79 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241684 2000 RV86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
241685 2000 RW87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
241686 2000 RV98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
241687 2000 SZ16 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241688 2000 SF26 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
241689 2000 SO50 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241690 2000 SK53 24/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
241691 2000 SP70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241692 2000 SP97 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241693 2000 SK99 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
241694 2000 SU105 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
241695 2000 SL136 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241696 2000 SD139 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
241697 2000 SG139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241698 2000 SK166 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241699 2000 SO168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
241700 2000 SV175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL