Danh sách tiểu hành tinh/240501–240600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240501 2004 EK22 12/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
240502 2004 EQ31 14/03/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
240503 2004 EH52 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
240504 2004 ED54 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
240505 2004 EP61 12/03/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
240506 2004 EV63 13/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
240507 2004 EN66 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
240508 2004 EK80 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
240509 2004 EG81 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
240510 2004 EG87 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240511 2004 ES94 15/03/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
240512 2004 EM101 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
240513 2004 EQ104 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
240514 2004 FL4 19/03/2004 Modra Modra Obs. 5,8 km MPC · JPL
240515 2004 FZ29 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240516 2004 FN31 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
240517 2004 FL54 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
240518 2004 FY55 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240519 2004 FP59 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
240520 2004 FU67 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240521 2004 FZ76 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
240522 2004 FA96 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240523 2004 FG104 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240524 2004 FC112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
240525 2004 FF125 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
240526 2004 FE134 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
240527 2004 FH134 26/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
240528 2004 FY135 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240529 2004 FM143 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240530 2004 FM145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
240531 2004 FN146 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
240532 2004 FP148 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
240533 2004 FM160 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240534 2004 GH7 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
240535 2004 GC25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
240536 2004 GK28 14/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
240537 2004 GU46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
240538 2004 GX46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
240539 2004 GY47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
240540 2004 GN77 14/04/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
240541 2004 HC17 16/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240542 2004 HW36 19/04/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
240543 2004 HQ55 24/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
240544 2004 NC27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240545 2004 PB45 07/08/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
240546 2004 PY73 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240547 2004 PJ91 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240548 2004 QQ24 22/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
240549 2004 RC7 05/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
240550 2004 RE7 05/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
240551 2004 RD36 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240552 2004 RQ60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240553 2004 RL105 08/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
240554 2004 RK145 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240555 2004 RZ151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240556 2004 RQ164 08/09/2004 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
240557 2004 RP227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240558 2004 RU250 13/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
240559 2004 RD289 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240560 2004 RM290 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240561 2004 RC337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240562 2004 SK1 16/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240563 2004 SS1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
240564 2004 SS2 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
240565 2004 SD5 18/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
240566 2004 SY31 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240567 2004 SG54 22/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
240568 2004 SH61 17/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
240569 2004 TO4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240570 2004 TZ9 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240571 2004 TW28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240572 2004 TG31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240573 2004 TM44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240574 2004 TT51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
240575 2004 TC52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
240576 2004 TN61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
240577 2004 TW71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240578 2004 TC102 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240579 2004 TJ102 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
240580 2004 TU113 07/10/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
240581 2004 TH124 07/10/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
240582 2004 TX129 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240583 2004 TK141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240584 2004 TB143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240585 2004 TD153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
240586 2004 TH160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
240587 2004 TN160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240588 2004 TZ168 07/10/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
240589 2004 TE176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240590 2004 TV215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
240591 2004 TL250 07/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240592 2004 TD266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
240593 2004 TJ278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240594 2004 TQ309 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
240595 2004 TQ349 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240596 2004 UE5 18/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240597 2004 VZ3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240598 2004 VP9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
240599 2004 VN14 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
240600 2004 VB22 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL