Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/240401–240500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240401 2003 UY168 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
240402 2003 UF175 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
240403 2003 UK182 21/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240404 2003 UK184 21/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240405 2003 UX193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240406 2003 UL200 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
240407 2003 UV203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
240408 2003 UU229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
240409 2003 UE237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
240410 2003 UL248 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240411 2003 UW256 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240412 2003 UH258 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240413 2003 UD265 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240414 2003 UN304 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
240415 2003 UO316 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240416 2003 UD351 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
240417 2003 UR365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240418 2003 VO5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240419 2003 WW 16/11/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
240420 2003 WT8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
240421 2003 WJ12 18/11/2003 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
240422 2003 WR31 18/11/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240423 2003 WJ34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240424 2003 WV50 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
240425 2003 WC54 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
240426 2003 WK59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
240427 2003 WG64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240428 2003 WN65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
240429 2003 WQ65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
240430 2003 WW69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240431 2003 WX90 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
240432 2003 WD96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
240433 2003 WY118 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
240434 2003 WV129 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240435 2003 WN134 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
240436 2003 WV151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
240437 2003 WG159 29/11/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
240438 2003 WB165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240439 2003 XH11 11/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
240440 2003 XM14 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240441 2003 XJ43 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
240442 2003 YB9 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240443 2003 YU9 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
240444 2003 YB11 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
240445 2003 YG13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
240446 2003 YT15 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
240447 2003 YV15 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
240448 2003 YK18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
240449 2003 YM25 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
240450 2003 YY25 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
240451 2003 YN44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
240452 2003 YG51 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
240453 2003 YM57 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
240454 2003 YG61 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240455 2003 YU91 21/12/2003 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
240456 2003 YJ93 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240457 2003 YU103 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
240458 2003 YJ115 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
240459 2003 YQ119 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240460 2003 YG135 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240461 2003 YC136 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
240462 2003 YC144 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
240463 2003 YQ146 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240464 2003 YP151 29/12/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
240465 2004 BL1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
240466 2004 BZ3 16/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
240467 2004 BM29 18/01/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
240468 2004 BV30 18/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
240469 2004 BC32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240470 2004 BF34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
240471 2004 BJ35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240472 2004 BT57 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
240473 2004 BF62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
240474 2004 BT62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
240475 2004 BD66 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240476 2004 BQ74 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
240477 2004 BJ75 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
240478 2004 BU76 25/01/2004 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
240479 2004 BD77 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
240480 2004 BB89 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240481 2004 BC96 30/01/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
240482 2004 BQ96 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
240483 2004 BH110 28/01/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
240484 2004 BP113 28/01/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
240485 2004 BF150 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
240486 2004 BU156 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
240487 2004 CM22 11/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
240488 2004 CW40 12/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
240489 2004 CO42 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
240490 2004 CE45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
240491 2004 CE51 02/02/2004 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
240492 2004 CE57 11/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
240493 2004 CT109 13/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
240494 2004 DB6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240495 2004 DW42 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240496 2004 DX57 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
240497 2004 EL4 11/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
240498 2004 EY6 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
240499 2004 EN10 15/03/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
240500 2004 EX19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL