Danh sách tiểu hành tinh/241301–241400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241301 2007 US89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
241302 2007 UK90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
241303 2007 UD98 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
241304 2007 UE113 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
241305 2007 UT113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
241306 2007 UM135 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241307 2007 UE136 30/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
241308 2007 VQ 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241309 2007 VL2 02/11/2007 La Cañada J. Lacruz 1,8 km MPC · JPL
241310 2007 VM2 02/11/2007 La Cañada J. Lacruz 1,8 km MPC · JPL
241311 2007 VM7 02/11/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
241312 2007 VA13 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241313 2007 VV20 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
241314 2007 VG33 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
241315 2007 VJ35 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
241316 2007 VW57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
241317 2007 VL59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241318 2007 VM70 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241319 2007 VF73 02/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
241320 2007 VZ87 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241321 2007 VQ94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
241322 2007 VH98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
241323 2007 VS102 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241324 2007 VL109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241325 2007 VO113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241326 2007 VZ126 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
241327 2007 VW134 03/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
241328 2007 VR155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241329 2007 VV158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
241330 2007 VB166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241331 2007 VJ169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
241332 2007 VH200 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
241333 2007 VR202 07/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
241334 2007 VV206 09/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
241335 2007 VB210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241336 2007 VU219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
241337 2007 VJ241 12/11/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
241338 2007 VB243 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241339 2007 VL269 14/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241340 2007 VB273 12/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
241341 2007 VS299 12/11/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
241342 2007 VY314 02/11/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
241343 2007 VO320 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
241344 2007 WT6 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241345 2007 WF17 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241346 2007 WM19 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
241347 2007 WP23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241348 2007 WX24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241349 2007 WB25 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
241350 2007 WB26 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
241351 2007 WO39 17/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
241352 2007 WL47 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
241353 2007 WL49 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
241354 2007 WC56 30/11/2007 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 2,4 km MPC · JPL
241355 2007 WE58 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
241356 2007 WR58 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241357 2007 WU58 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241358 2007 WO60 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241359 2007 XD1 03/12/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
241360 2007 XG7 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
241361 2007 XO15 08/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
241362 2007 YH2 18/12/2007 Majorca Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
241363 Érdibálint 2007 YA4 19/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 9,8 km MPC · JPL
241364 Reneangelil 2008 AR2 07/01/2008 Vicques M. Ory 4,8 km MPC · JPL
241365 2008 AO3 09/01/2008 Jarnac Jarnac Obs. 5,3 km MPC · JPL
241366 2008 AY5 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
241367 2008 AH60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
241368 2008 DL 24/02/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
241369 2008 KB43 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
241370 2008 LW8 09/06/2008 Catalina CSS APO 760 m MPC · JPL
241371 2008 QK5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241372 2008 QP31 30/08/2008 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
241373 2008 RM 02/09/2008 Kleť Kleť Obs. 3,9 km MPC · JPL
241374 2008 RA65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
241375 2008 RC98 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241376 2008 RK108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
241377 2008 RK120 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
241378 2008 SY75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241379 2008 SW77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
241380 2008 SQ108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
241381 2008 SO141 24/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,4 km MPC · JPL
241382 2008 SJ143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
241383 2008 SX146 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
241384 2008 SG166 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241385 2008 SQ182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
241386 2008 SN200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
241387 2008 SP243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241388 2008 SP262 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241389 2008 SY265 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
241390 2008 SF273 23/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
241391 2008 SY273 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
241392 2008 SA285 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
241393 2008 SK290 29/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
241394 2008 SN309 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
241395 2008 TP52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241396 2008 TR75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241397 2008 TN106 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
241398 2008 TP126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
241399 2008 TL136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241400 2008 TC160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL