Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/240301–240400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240301 2003 FK67 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240302 2003 FK79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240303 2003 FZ83 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240304 2003 FS84 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240305 2003 FO91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
240306 2003 FY93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
240307 2003 FH99 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240308 2003 FP100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
240309 2003 FY103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
240310 2003 FF116 22/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
240311 2003 GP9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240312 2003 GJ11 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
240313 2003 GO35 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240314 2003 GP38 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
240315 2003 HV 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
240316 2003 HV14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
240317 2003 HS17 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240318 2003 HW26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
240319 2003 HU37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
240320 2003 HS42 29/04/2003 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
240321 2003 JC10 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240322 2003 KM17 26/05/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
240323 2003 KG18 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240324 2003 KK36 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
240325 2003 LB 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
240326 2003 ML 21/06/2003 Nashville R. Clingan 940 m MPC · JPL
240327 2003 MX4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240328 2003 MJ10 29/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
240329 2003 NV4 04/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
240330 2003 NL13 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240331 2003 OX3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
240332 2003 OH4 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
240333 2003 OE21 25/07/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
240334 2003 OH28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
240335 2003 PC2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
240336 2003 PD11 07/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
240337 2003 QE19 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
240338 2003 QJ24 21/08/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
240339 2003 QQ24 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
240340 2003 QH49 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
240341 2003 QE52 23/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
240342 2003 QE65 23/08/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
240343 2003 QY66 23/08/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
240344 2003 QP67 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240345 2003 QG72 23/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
240346 2003 QT87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240347 2003 QO93 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
240348 2003 QA94 28/08/2003 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
240349 2003 QG99 30/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
240350 2003 QW110 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
240351 2003 RV2 01/09/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
240352 2003 RP3 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240353 2003 SR4 16/09/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
240354 2003 ST5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
240355 2003 SQ13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
240356 2003 SR22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
240357 2003 SY39 16/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
240358 2003 SA46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
240359 2003 SF46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
240360 2003 SU60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
240361 2003 SU110 20/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
240362 2003 SN116 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240363 2003 SV128 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240364 Kozmutza 2003 SQ129 20/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 860 m MPC · JPL
240365 2003 SR146 20/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
240366 2003 SO147 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
240367 2003 SF169 23/09/2003 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
240368 2003 SQ169 23/09/2003 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
240369 2003 SY201 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240370 2003 SS219 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
240371 2003 SZ220 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
240372 2003 SS222 30/09/2003 Drebach Drebach Obs. 780 m MPC · JPL
240373 2003 SU236 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
240374 2003 ST245 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
240375 2003 SO250 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
240376 2003 SG251 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
240377 2003 SR255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
240378 2003 SZ256 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240379 2003 SG290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
240380 2003 SE293 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240381 Emilchyne 2003 SB317 29/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,3 km MPC · JPL
240382 2003 SC320 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240383 2003 SX321 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
240384 2003 SJ327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240385 2003 TV3 01/10/2003 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
240386 2003 TB46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
240387 2003 TV58 05/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240388 2003 UN13 18/10/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
240389 2003 UE14 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
240390 2003 UA16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
240391 2003 UJ34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
240392 2003 UE41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
240393 2003 UF66 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
240394 2003 UU73 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
240395 2003 UY75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240396 2003 UR94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
240397 2003 UB102 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240398 2003 UB121 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
240399 2003 UB123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240400 2003 UF140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL