Danh sách tiểu hành tinh/241101–241200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241101 2007 GD50 15/04/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
241102 2007 HO 17/04/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
241103 2007 HM36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
241104 2007 JG12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241105 2007 JR15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
241106 2007 KL8 20/05/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
241107 2007 LQ14 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
241108 2007 LO17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
241109 2007 MB10 21/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
241110 2007 NR1 12/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
241111 2007 NM7 15/07/2007 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
241112 2007 OF2 16/07/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241113 Zhongda 2007 OU4 21/07/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 980 m MPC · JPL
241114 2007 OZ6 22/07/2007 Lulin LUSS 3,2 km MPC · JPL
241115 2007 PC2 07/08/2007 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
241116 2007 PB6 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241117 2007 PC7 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
241118 2007 PY14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241119 2007 PB15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241120 2007 PX17 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
241121 2007 PC20 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241122 2007 PU22 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241123 2007 PV28 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
241124 2007 PO29 12/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 3,0 km MPC · JPL
241125 2007 PL30 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241126 2007 PG31 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
241127 2007 PQ31 08/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
241128 2007 PK35 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241129 2007 PL35 09/08/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241130 2007 PG39 15/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
241131 2007 PG40 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241132 2007 PN43 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241133 2007 PF48 13/08/2007 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
241134 2007 QE6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
241135 2007 QO7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
241136 Sandstede 2007 QY11 25/08/2007 Taunus S. Karge, R. Kling 3,0 km MPC · JPL
241137 2007 QQ13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
241138 2007 QG14 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
241139 2007 QF15 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
241140 2007 QA17 17/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241141 2007 RX5 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
241142 2007 RA7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,7 km MPC · JPL
241143 2007 RA15 11/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,1 km MPC · JPL
241144 2007 RH19 03/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
241145 2007 RR21 03/09/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
241146 2007 RJ23 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
241147 2007 RM24 03/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
241148 2007 RP32 05/09/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
241149 2007 RR33 05/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
241150 2007 RS37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
241151 2007 RT37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
241152 2007 RJ38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
241153 2007 RQ39 08/09/2007 La Cañada J. Lacruz 980 m MPC · JPL
241154 2007 RQ48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
241155 2007 RN56 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
241156 2007 RJ73 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
241157 2007 RV77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
241158 2007 RR81 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
241159 2007 RW85 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
241160 2007 RE91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
241161 2007 RN93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241162 2007 RC98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241163 2007 RD110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241164 2007 RR115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241165 2007 RR134 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
241166 2007 RW134 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
241167 2007 RZ145 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
241168 2007 RE146 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241169 2007 RT148 12/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
241170 2007 RX150 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
241171 2007 RC166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
241172 2007 RW204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
241173 2007 RC207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241174 2007 RC212 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241175 2007 RV216 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
241176 2007 RK222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
241177 2007 RZ227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
241178 2007 RK234 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
241179 2007 RK241 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
241180 2007 RZ242 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241181 2007 RH243 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241182 2007 RH245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
241183 2007 RU246 12/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
241184 2007 RZ258 14/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
241185 2007 RR281 14/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
241186 2007 RN285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
241187 2007 RF287 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
241188 2007 RA293 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241189 2007 RP299 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
241190 2007 RF317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
241191 2007 RM317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
241192 Pulyny 2007 SH6 21/09/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 980 m MPC · JPL
241193 2007 SN9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
241194 2007 SX10 21/09/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
241195 2007 ST16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241196 2007 SE19 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
241197 2007 SJ20 21/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,6 km MPC · JPL
241198 2007 TU4 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 830 m MPC · JPL
241199 2007 TN11 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
241200 2007 TE13 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL