Danh sách tiểu hành tinh/240101–240200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240101 2002 CL137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240102 2002 CH172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240103 2002 CW182 10/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
240104 2002 CA183 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240105 2002 CL185 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
240106 2002 CT201 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240107 2002 CZ215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240108 2002 CD225 14/02/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 860 m MPC · JPL
240109 2002 CT243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240110 2002 CW252 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
240111 2002 CP260 07/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240112 2002 CB310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240113 2002 CC311 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240114 2002 EJ 03/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240115 2002 EB25 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
240116 2002 EQ52 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240117 2002 EU57 13/03/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
240118 2002 ET97 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
240119 2002 EO98 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240120 2002 EE127 12/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
240121 2002 ED154 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
240122 2002 ED156 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
240123 2002 FD24 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
240124 2002 GK5 11/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
240125 2002 GK6 13/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
240126 2002 GU36 02/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
240127 2002 GX119 12/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
240128 2002 GM141 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
240129 2002 GY143 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
240130 2002 GZ152 12/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240131 2002 GJ164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
240132 2002 JD 03/05/2002 Eskridge Farpoint Obs. 980 m MPC · JPL
240133 2002 JU9 06/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
240134 2002 JC34 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
240135 2002 JN36 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240136 2002 JG51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
240137 2002 JK63 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240138 2002 JR63 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
240139 2002 JT74 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240140 2002 JN102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
240141 2002 JW103 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240142 2002 JW105 12/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
240143 2002 JS110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240144 2002 JB114 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
240145 2002 JH115 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240146 2002 JF116 05/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240147 2002 JC135 09/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
240148 2002 JS143 13/05/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
240149 2002 JK146 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
240150 2002 LL9 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240151 2002 LY43 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240152 2002 NX16 13/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
240153 2002 NZ22 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
240154 2002 NJ37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240155 2002 NA50 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
240156 2002 NB62 05/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240157 2002 NY70 09/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
240158 2002 OH30 18/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
240159 2002 OJ30 29/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
240160 2002 PO9 05/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
240161 2002 PU25 06/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
240162 2002 PT31 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
240163 2002 PG33 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
240164 2002 PE97 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
240165 2002 PQ105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240166 2002 PA111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
240167 2002 PP112 09/08/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
240168 2002 PU120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
240169 2002 PM128 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240170 2002 PY174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240171 2002 PM179 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
240172 2002 PC180 08/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
240173 2002 PH181 15/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
240174 2002 PK188 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
240175 2002 PK191 14/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
240176 2002 QJ12 26/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
240177 2002 QB18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240178 2002 QN34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
240179 2002 QH43 30/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
240180 2002 QT46 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
240181 2002 QD55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
240182 2002 QH70 19/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
240183 2002 QA74 19/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
240184 2002 QE76 16/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
240185 2002 QQ97 26/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
240186 2002 QT100 19/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240187 2002 QV101 20/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
240188 2002 QC103 19/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
240189 2002 QO103 18/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
240190 2002 QC104 26/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
240191 2002 QW111 27/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
240192 2002 QX123 27/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240193 2002 QJ127 30/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
240194 2002 RG2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
240195 2002 RL20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
240196 2002 RW23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
240197 2002 RZ35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
240198 2002 RC54 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
240199 2002 RN75 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240200 2002 RX96 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL