Danh sách tiểu hành tinh/241001–241100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241001 2006 KF86 23/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
241002 2006 KE92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241003 2006 KA119 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241004 2006 KR121 28/05/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
241005 2006 LE5 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
241006 2006 LV7 14/06/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
241007 2006 MP2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241008 2006 MQ5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241009 2006 MJ12 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241010 2006 MK12 16/06/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
241011 2006 OP11 20/07/2006 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
241012 2006 OQ14 24/07/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
241013 2006 PW13 14/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
241014 2006 PS34 11/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
241015 2006 PH36 12/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
241016 2006 PY43 14/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
241017 2006 QN9 19/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
241018 2006 QJ13 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
241019 2006 QS29 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
241020 2006 QC30 19/08/2006 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
241021 2006 QP30 21/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
241022 2006 QL31 22/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,8 km MPC · JPL
241023 2006 QA36 19/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
241024 2006 QW46 20/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
241025 2006 QF47 20/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
241026 2006 QR63 24/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
241027 2006 QJ69 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241028 2006 QV79 24/08/2006 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
241029 2006 QY88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241030 2006 QA91 16/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
241031 2006 QD94 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
241032 2006 QE99 23/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
241033 2006 QB109 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
241034 2006 QQ127 17/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
241035 2006 QV128 17/08/2006 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
241036 2006 QV132 23/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241037 2006 QG142 18/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
241038 2006 QO155 18/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
241039 2006 QB159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
241040 2006 QA183 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241041 2006 RP5 14/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
241042 2006 RQ16 14/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
241043 2006 RQ30 15/09/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
241044 2006 RW36 12/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
241045 2006 RX40 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
241046 2006 RD76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241047 2006 RJ81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241048 2006 RL86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
241049 2006 RW90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241050 2006 RU104 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241051 2006 SE5 16/09/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
241052 2006 SN22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
241053 2006 SV54 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
241054 2006 SH75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241055 2006 SC82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
241056 2006 SJ108 19/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
241057 2006 SO116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241058 2006 SU125 20/09/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
241059 2006 SD136 20/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
241060 2006 SM141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
241061 2006 SD177 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241062 2006 SY188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
241063 2006 SL215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
241064 2006 SD217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241065 2006 SL217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
241066 2006 SP218 29/09/2006 Mayhill A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
241067 2006 SG312 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
241068 2006 SV351 30/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
241069 2006 SE373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
241070 2006 SZ390 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241071 2006 SF392 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
241072 2006 TV12 10/10/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
241073 2006 TB39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241074 2006 TG45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241075 2006 TT55 12/10/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
241076 2006 TG62 09/10/2006 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
241077 2006 TJ69 11/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
241078 2006 TB116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
241079 2006 UN3 16/10/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
241080 2006 UF18 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
241081 2006 UF30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241082 2006 US39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
241083 2006 UJ55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241084 2006 UZ182 16/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
241085 2006 UR195 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
241086 2006 UV222 17/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
241087 2006 UL239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
241088 2006 UO254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
241089 2006 UE265 27/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
241090 Nemet 2006 UK290 23/10/2006 Mauna Kea D. D. Balam 4,6 km MPC · JPL
241091 2006 UO296 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
241092 2006 VR2 05/11/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
241093 2006 VV57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
241094 2006 WO51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241095 2007 CT29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
241096 2007 DD104 25/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
241097 2007 DU112 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 27 km MPC · JPL
241098 2007 GW 07/04/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
241099 2007 GH2 06/04/2007 Antares ARO 14 km MPC · JPL
241100 2007 GL29 11/04/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL