Danh sách tiểu hành tinh/23101–23200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23101 1999 XP164 08/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
23102 Dayanli 1999 XA168 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
23103 1999 XK169 10/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23104 1999 XK182 12/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23105 1999 XN184 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23106 1999 XM191 12/12/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
23107 1999 XA242 13/12/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
23108 1999 YP9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
23109 Masayanagisawa 1999 YD13 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
23110 Ericberne 2000 AE 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,0 km MPC · JPL
23111 Fritzperls 2000 AG 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
23112 2000 AG3 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23113 Aaronhakim 2000 AE13 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
23114 2000 AL16 03/01/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
23115 Valcourt 2000 AS18 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
23116 Streich 2000 AW22 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23117 2000 AC25 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
23118 2000 AU27 03/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
23119 2000 AP33 03/01/2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
23120 Paulallen 2000 AP50 05/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
23121 Michaelding 2000 AP51 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23122 Lorgat 2000 AU52 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23123 2000 AU57 04/01/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
23124 2000 AW82 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23125 2000 AK94 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
23126 2000 AK95 04/01/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
23127 2000 AV97 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23128 Dorminy 2000 AQ98 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23129 2000 AO100 05/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
23130 2000 AZ106 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23131 Debenedictis 2000 AS128 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23132 2000 AT131 03/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
23133 Rishinbehl 2000 AO139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23134 2000 AU142 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23135 Pheidas 2000 AN146 07/01/2000 Socorro LINEAR 66 km MPC · JPL
23136 2000 AD148 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
23137 2000 AV148 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23138 2000 AV150 08/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23139 2000 AP151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23140 2000 AW154 03/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23141 2000 AB163 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
23142 2000 AM165 08/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23143 2000 AZ177 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23144 2000 AY182 07/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
23145 2000 AB187 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
23146 2000 AM200 09/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23147 2000 AQ228 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23148 2000 AR242 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
23149 2000 AF244 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
23150 2000 AG244 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23151 Georgehotz 2000 BH27 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23152 2000 CS8 02/02/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
23153 Andrewnowell 2000 CH46 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23154 2000 CL58 05/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
23155 Judithblack 2000 CK86 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23156 2000 DM3 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,5 km MPC · JPL
23157 2000 DH19 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23158 Bouligny 2000 DN99 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23159 2000 EB58 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
23160 2000 EN201 13/03/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
23161 2000 FS3 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
23162 Alexcrook 2000 FX48 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
23163 2000 FG49 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23164 Badger 2000 GR73 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23165 Kakinchan 2000 GO81 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23166 Bilal 2000 GE104 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23167 2000 GL124 07/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23168 Lauriefletch 2000 GZ136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23169 Michikami 2000 GK174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
23170 2000 GZ178 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23171 2000 HF10 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
23172 Williamartin 2000 HU22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23173 Hideaki 2000 HF26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
23174 2000 HM40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 24 km MPC · JPL
23175 2000 HL87 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23176 Missacarvell 2000 JK44 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23177 2000 JD58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23178 Ghaben 2000 KJ21 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
23179 Niedermeyer 2000 KF28 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23180 Ryosuke 2000 KH57 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
23181 2000 LP20 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23182 Siyaxuza 2000 OV12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23183 2000 OY21 28/07/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,1 km MPC · JPL
23184 2000 OD36 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
23185 2000 PQ7 02/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23186 2000 PO8 06/08/2000 Needville W. G. Dillon 28 km MPC · JPL
23187 2000 PN9 08/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
23188 2000 PJ20 01/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
23189 2000 PT23 02/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
23190 Klages-Mundt 2000 QP29 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23191 Sujaytyle 2000 QD45 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
23192 Caysvesterby 2000 QN122 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23193 2000 QK181 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
23194 2000 RF1 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23195 2000 RA58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
23196 2000 RY59 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
23197 Danielcook 2000 RA62 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23198 Norvell 2000 RL68 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23199 Bezdek 2000 RB92 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23200 2000 SH3 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL