Danh sách tiểu hành tinh/24001–24100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24001 1999 RK34 10/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
24002 1999 RR35 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
24003 1999 RG36 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
24004 1999 RQ57 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
24005 Eddieozawa 1999 RB59 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
24006 1999 RQ86 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
24007 1999 RE91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
24008 1999 RF94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24009 1999 RX98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24010 Stovall 1999 RR104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24011 1999 RR109 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24012 1999 RO111 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24013 1999 RR113 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
24014 1999 RB118 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
24015 Pascalepinner 1999 RK123 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24016 1999 RK126 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24017 1999 RN126 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
24018 1999 RU134 09/09/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
24019 Jeremygasper 1999 RX137 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24020 1999 RV142 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
24021 Yocum 1999 RT143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24022 1999 RA144 09/09/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
24023 1999 RX147 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
24024 Lynnejohnson 1999 RY159 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24025 Kimwallin 1999 RV164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24026 Pusateri 1999 RN175 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24027 Downs 1999 RP176 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
24028 Veronicaduys 1999 RP182 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24029 1999 RT198 10/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
24030 1999 RT206 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
24031 1999 RV207 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24032 Aimeemcarthy 1999 RO212 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
24033 1999 RY238 08/09/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
24034 1999 SF2 22/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
24035 1999 SJ2 22/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,4 km MPC · JPL
24036 1999 SP4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
24037 1999 SB7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
24038 1999 SL8 29/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
24039 1999 SS8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
24040 1999 ST8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24041 1999 SO10 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24042 1999 SY11 30/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
24043 1999 SD13 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24044 Caballo 1999 SL17 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24045 Unruh 1999 ST18 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
24046 Malovany 1999 TX3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
24047 1999 TD6 06/10/1999 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,8 km MPC · JPL
24048 Pedroduque 1999 TL11 10/10/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 4,1 km MPC · JPL
24049 1999 TZ18 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
24050 1999 TZ25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
24051 Hadinger 1999 TW28 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
24052 Nguyen 1999 TC33 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24053 Shinichiro 1999 TS36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
24054 1999 TZ37 01/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
24055 1999 TX71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
24056 1999 TT73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
24057 1999 TG76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
24058 1999 TR89 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24059 Halverson 1999 TE94 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24060 Schimenti 1999 TQ100 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24061 1999 TS100 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24062 Hardister 1999 TF112 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24063 Nanwoodward 1999 TV116 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24064 1999 TK119 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
24065 Barbfriedman 1999 TW120 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
24066 Eriksorensen 1999 TE123 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24067 1999 TW152 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
24068 Simonsen 1999 TR156 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
24069 Barbarapener 1999 TY172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24070 Toniwest 1999 TH173 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24071 1999 TS174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24072 1999 TL192 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
24073 1999 TB198 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
24074 Thomasjohnson 1999 TE198 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24075 1999 TY209 14/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
24076 1999 TL223 02/10/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
24077 1999 TD233 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24078 1999 TJ240 04/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
24079 1999 TH246 08/10/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
24080 1999 TU247 08/10/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
24081 1999 TY247 08/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
24082 1999 TD248 08/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
24083 1999 TM283 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24084 Teresaswiger 1999 TG289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24085 1999 TM291 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24086 1999 UT 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
24087 Ciambetti 1999 UT3 27/10/1999 Dossobuono Madonna di Dossobuono Obs. 2,3 km MPC · JPL
24088 1999 UQ5 29/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
24089 1999 UW7 29/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
24090 1999 UY8 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
24091 1999 UC9 29/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
24092 1999 UU13 29/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
24093 Tomoyamaguchi 1999 UM38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
24094 1999 UN60 31/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
24095 1999 VN 02/11/ 1999 Zeno T. Stafford 4,5 km MPC · JPL
24096 1999 VQ2 05/11/ 1999 High Point D. K. Chesney 3,4 km MPC · JPL
24097 1999 VB6 05/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
24098 1999 VC7 07/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
24099 1999 VF8 08/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
24100 1999 VH8 08/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,5 km MPC · JPL