Danh sách tiểu hành tinh/240001–240100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240001 2001 SC273 26/09/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240002 2001 SB300 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240003 2001 SU313 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240004 2001 SN351 18/09/2001 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
240005 2001 TY22 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
240006 2001 TC23 13/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
240007 2001 TQ47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 4,2 km MPC · JPL
240008 2001 TL52 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240009 2001 TC62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240010 2001 TK142 10/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
240011 2001 TW143 10/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
240012 2001 TA145 10/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
240013 2001 TM149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
240014 2001 TF154 15/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
240015 2001 TN161 11/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
240016 2001 TU164 11/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
240017 2001 TU199 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
240018 2001 TD233 15/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
240019 2001 TM241 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
240020 2001 TA250 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
240021 Radzo 2001 TX257 08/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
240022 Demitra 2001 TR258 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240023 2001 UJ20 16/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
240024 2001 UM39 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240025 2001 UG52 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240026 2001 UN62 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240027 2001 UB63 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240028 2001 UZ66 20/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
240029 2001 UY69 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
240030 2001 UY82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240031 2001 UA93 19/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
240032 2001 UP99 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
240033 2001 UL100 17/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
240034 2001 UZ108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240035 2001 UR110 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
240036 2001 UU115 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240037 2001 UX115 22/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
240038 2001 US116 22/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
240039 2001 UC117 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
240040 2001 UG132 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240041 2001 UQ177 21/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
240042 2001 UP194 18/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
240043 2001 UB195 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
240044 2001 UX214 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240045 2001 UV224 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
240046 2001 VC18 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
240047 2001 VF106 12/11/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
240048 2001 WM3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
240049 2001 WH13 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
240050 2001 WM23 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
240051 2001 WP29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240052 2001 WE31 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
240053 2001 WB34 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
240054 2001 WC36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240055 2001 WK37 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
240056 2001 WP38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
240057 2001 WY72 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
240058 2001 WM81 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240059 2001 XT13 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240060 2001 XW49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240061 2001 XT69 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
240062 2001 XD95 10/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
240063 2001 XP96 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240064 2001 XY139 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
240065 2001 XX161 14/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
240066 2001 XV180 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
240067 2001 XH225 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
240068 2001 XM263 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
240069 2001 YY6 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240070 2001 YS22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240071 2001 YD97 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
240072 2001 YP109 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240073 2001 YF162 16/12/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
240074 2002 AZ37 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240075 2002 AE52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240076 2002 AC56 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
240077 2002 AJ70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240078 2002 AL101 08/01/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
240079 2002 AE126 12/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240080 2002 AR133 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240081 2002 AB144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240082 2002 AW169 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240083 2002 AL176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240084 2002 AT185 08/01/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
240085 2002 AB190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
240086 2002 AK200 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
240087 2002 AE202 12/01/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
240088 2002 AD206 13/01/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
240089 2002 BH21 25/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
240090 2002 BR27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
240091 2002 CN19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
240092 2002 CV28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240093 2002 CA52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,8 km MPC · JPL
240094 2002 CG69 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
240095 2002 CL76 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240096 2002 CE77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240097 2002 CG92 07/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
240098 2002 CP96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240099 2002 CB120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240100 2002 CE131 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL