Danh sách tiểu hành tinh/240901–241000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240901 2006 DM101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
240902 2006 DW105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
240903 2006 DK115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240904 2006 DV131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
240905 2006 DH147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
240906 2006 DQ147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240907 2006 DT150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
240908 2006 DU150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
240909 2006 DO156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240910 2006 DR170 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240911 2006 DO183 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240912 2006 DU190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240913 2006 DC192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240914 2006 DQ196 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
240915 2006 DG211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
240916 2006 DH215 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240917 2006 EU 04/03/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
240918 2006 EO15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
240919 2006 EV42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240920 2006 EJ63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240921 2006 EF67 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240922 2006 FS3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240923 2006 FN4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240924 2006 FY4 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
240925 2006 FP5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
240926 2006 FW8 23/03/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
240927 2006 FB10 26/03/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
240928 2006 FM15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240929 2006 FU15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240930 2006 FN22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
240931 2006 FQ29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
240932 2006 FE31 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
240933 2006 FT31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240934 2006 FK42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
240935 2006 FW49 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
240936 2006 FU50 26/03/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
240937 2006 GD1 02/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,1 km MPC · JPL
240938 2006 GV7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240939 2006 GC15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240940 2006 GF21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
240941 2006 GK27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240942 2006 GG29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240943 2006 GM34 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240944 2006 GE36 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
240945 2006 GP36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
240946 2006 GY41 08/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
240947 2006 GJ42 12/04/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240948 2006 GK45 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240949 2006 GE54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240950 2006 HX10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
240951 2006 HF19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240952 2006 HJ26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
240953 2006 HD35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
240954 2006 HG44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
240955 2006 HK44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
240956 2006 HA47 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240957 2006 HZ54 21/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
240958 2006 HT58 21/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
240959 2006 HH65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240960 2006 HK69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
240961 2006 HB82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240962 2006 HD82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240963 2006 HC85 26/04/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
240964 2006 HO88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240965 2006 HU113 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
240966 2006 HU152 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
240967 2006 JK2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
240968 2006 JY3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
240969 2006 JH10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
240970 2006 JX12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240971 2006 JB16 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240972 2006 JK26 04/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
240973 2006 JD30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240974 2006 JX30 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
240975 2006 JF37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240976 2006 JZ40 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
240977 2006 JP42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240978 2006 JC45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
240979 2006 JX45 08/05/2006 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
240980 2006 JF55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
240981 2006 JJ56 04/05/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
240982 2006 JL57 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
240983 2006 KW1 20/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
240984 2006 KE5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
240985 2006 KN7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
240986 2006 KY10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
240987 2006 KH41 19/05/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
240988 2006 KQ41 19/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
240989 2006 KL50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240990 2006 KN52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240991 2006 KF53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240992 2006 KW54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240993 2006 KO57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240994 2006 KZ61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240995 2006 KM62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
240996 2006 KR62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
240997 2006 KT65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240998 2006 KC67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
240999 2006 KG68 20/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
241000 2006 KO72 22/05/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also