Danh sách tiểu hành tinh/240201–240300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240201 2002 RW124 09/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
240202 2002 RH133 09/09/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
240203 2002 RB142 11/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
240204 2002 RV144 11/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
240205 2002 RO186 12/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240206 2002 RB218 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
240207 2002 RT226 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240208 2002 RC236 12/09/2002 Palomar R. Matson 3,1 km MPC · JPL
240209 2002 RP256 04/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
240210 2002 RB258 14/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240211 2002 RG265 15/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
240212 2002 RF278 04/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240213 2002 SU15 27/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
240214 2002 SM25 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
240215 2002 SY42 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
240216 2002 SD43 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
240217 2002 SX44 29/09/2002 Eskridge Farpoint Obs. 4,7 km MPC · JPL
240218 2002 SD47 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
240219 2002 SE55 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240220 2002 SC60 16/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
240221 2002 SU67 26/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240222 2002 TY3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
240223 2002 TC21 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
240224 2002 TM35 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
240225 2002 TD50 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240226 2002 TO66 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
240227 2002 TQ77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
240228 2002 TL82 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
240229 2002 TC116 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240230 2002 TC141 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240231 2002 TA142 05/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
240232 2002 TS168 03/10/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
240233 2002 TC170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
240234 2002 TA195 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240235 2002 TB207 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240236 2002 TF252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
240237 2002 TU259 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
240238 2002 TB268 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
240239 2002 TZ269 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
240240 2002 TA283 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
240241 2002 TY334 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
240242 2002 TR377 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240243 2002 TA383 15/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
240244 2002 US8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
240245 2002 UH14 29/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240246 2002 UW16 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
240247 2002 UP24 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
240248 2002 UP31 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
240249 2002 UG48 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240250 2002 UZ54 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
240251 2002 UH61 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
240252 2002 UJ75 31/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
240253 2002 VT10 01/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240254 2002 VN18 02/11/2002 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
240255 2002 VF41 04/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
240256 2002 VJ52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
240257 2002 VB54 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
240258 2002 VW67 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
240259 2002 VL90 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
240260 2002 VD93 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
240261 2002 VH94 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
240262 2002 VW103 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
240263 2002 VM118 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
240264 2002 WL1 23/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
240265 2002 WY1 23/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
240266 2002 WR29 22/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
240267 2002 XU5 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240268 2002 XR10 03/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
240269 2002 XH20 02/12/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
240270 2002 XE45 08/12/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
240271 2002 XL47 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
240272 2002 XU90 15/12/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
240273 2002 XB99 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240274 2002 XF99 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240275 2002 XN120 03/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
240276 2002 YT4 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240277 2002 YY10 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
240278 2003 AJ12 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
240279 2003 AR16 05/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
240280 2003 BC8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
240281 2003 BO44 27/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
240282 2003 BK84 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
240283 2003 CV11 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
240284 2003 DU19 22/02/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
240285 2003 ET1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,0 km MPC · JPL
240286 2003 EN19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
240287 2003 EQ25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
240288 2003 EZ27 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240289 2003 EM28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240290 2003 EY51 11/03/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
240291 2003 EO52 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
240292 2003 EB54 11/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
240293 2003 EN60 12/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240294 2003 EX61 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
240295 2003 FK2 23/03/2003 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
240296 2003 FJ4 24/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
240297 2003 FB15 23/03/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
240298 2003 FZ27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240299 2003 FG54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
240300 2003 FE60 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL