Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/239301–239400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239301 2007 PO39 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
239302 2007 PO40 15/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
239303 2007 PB43 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
239304 2007 PB48 11/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
239305 2007 PQ48 08/08/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
239306 2007 QH2 18/08/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
239307 Kruchynenko 2007 QS3 24/08/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,7 km MPC · JPL
239308 2007 QU5 20/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
239309 2007 QW7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
239310 2007 QO8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
239311 2007 QZ9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239312 2007 QY15 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
239313 2007 RM16 13/09/2007 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
239314 2007 RN21 03/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
239315 2007 RD23 03/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
239316 2007 RQ24 04/09/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
239317 2007 RG34 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
239318 2007 RV34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
239319 2007 RP36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
239320 2007 RM37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
239321 2007 RK38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
239322 2007 RG40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239323 2007 RE41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
239324 2007 RK41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
239325 2007 RM41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
239326 2007 RR41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
239327 2007 RV47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
239328 2007 RZ49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239329 2007 RN50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239330 2007 RY69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
239331 2007 RZ69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239332 2007 RE75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
239333 2007 RT77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239334 2007 RQ80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239335 2007 RJ95 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
239336 2007 RU97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
239337 2007 RT98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239338 2007 RQ101 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239339 2007 RG103 11/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
239340 2007 RD104 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
239341 2007 RM107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
239342 2007 RQ109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239343 2007 RB113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239344 2007 RS114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239345 2007 RX125 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
239346 2007 RY139 13/09/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
239347 2007 RJ143 14/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
239348 2007 RE147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
239349 2007 RM149 12/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
239350 2007 RN157 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
239351 2007 RL161 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
239352 2007 RF165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239353 2007 RG165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239354 2007 RD170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239355 2007 RD174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239356 2007 RH179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
239357 2007 RK179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
239358 2007 RQ179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239359 2007 RU181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
239360 2007 RP185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
239361 2007 RE204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
239362 2007 RO214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239363 2007 RR214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239364 2007 RH219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239365 2007 RZ220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
239366 2007 RG222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
239367 2007 RW228 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
239368 2007 RR230 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239369 2007 RD245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239370 2007 RH259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
239371 2007 RG279 06/09/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
239372 2007 RA284 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239373 2007 RF285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
239374 2007 RR285 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
239375 2007 RA286 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239376 2007 RW289 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
239377 2007 RV308 03/09/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
239378 2007 RC313 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
239379 2007 RQ319 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239380 2007 SQ 18/09/2007 Mayhill A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
239381 2007 SM1 18/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
239382 2007 SM6 22/09/2007 Altschwendt W. Ries 4,6 km MPC · JPL
239383 2007 SC11 22/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
239384 2007 SZ11 22/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
239385 2007 SK13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239386 2007 SE14 20/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
239387 2007 SG14 20/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
239388 2007 SJ19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
239389 2007 TE9 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
239390 2007 TA15 08/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
239391 2007 TF18 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239392 2007 TG20 07/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239393 2007 TZ21 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
239394 2007 TE22 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
239395 2007 TJ23 09/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,4 km MPC · JPL
239396 2007 TH25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239397 2007 TF29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
239398 2007 TV36 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239399 2007 TJ38 04/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
239400 2007 TL40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL