Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/239201–239300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239201 2006 ML13 23/06/2006 Lulin Q.-z. Ye 1,4 km MPC · JPL
239202 2006 OX 19/07/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
239203 Simeon 2006 OK14 27/07/2006 Zvezdno Obshtestvo F. Fratev 3,0 km MPC · JPL
239204 2006 ON16 19/07/2006 Lulin Observatory LUSS 2,1 km MPC · JPL
239205 2006 OT17 18/07/2006 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
239206 2006 ON18 20/07/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
239207 2006 PQ18 13/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
239208 2006 PN27 13/08/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
239209 2006 PR28 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
239210 2006 PH38 14/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
239211 2006 QY23 22/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
239212 2006 QH34 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239213 2006 QS55 22/08/2006 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
239214 2006 QA56 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239215 2006 QD98 22/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
239216 2006 QK105 28/08/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
239217 2006 QH152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239218 2006 QO169 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
239219 2006 RC14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239220 2006 RN56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
239221 2006 RB78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239222 2006 RC99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239223 2006 SR11 16/09/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
239224 2006 SY22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
239225 2006 SD32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
239226 2006 SY40 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239227 2006 SY54 18/09/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
239228 2006 SC56 19/09/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
239229 2006 SU60 18/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
239230 2006 SW90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
239231 2006 SL111 22/09/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
239232 2006 SH119 18/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
239233 2006 SU129 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
239234 2006 SG141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
239235 2006 SM164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
239236 2006 SH206 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239237 2006 SV224 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239238 2006 SW246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
239239 2006 SS295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
239240 2006 ST323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239241 2006 SZ352 30/09/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
239242 2006 SZ380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,5 km MPC · JPL
239243 2006 TJ12 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
239244 2006 TZ42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
239245 2006 TB44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239246 2006 TA60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239247 2006 TS75 11/10/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
239248 2006 TJ94 15/10/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
239249 2006 UA67 16/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
239250 2006 UH142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
239251 2006 UT143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239252 2006 UP199 21/10/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
239253 2006 UH269 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239254 2006 UL323 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
239255 2006 UA333 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,1 km MPC · JPL
239256 2006 VM29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
239257 2006 YN1 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
239258 2007 DO39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239259 2007 DB53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
239260 2007 DW60 23/02/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
239261 2007 EJ52 11/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
239262 2007 EH54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239263 2007 EH132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
239264 2007 GH12 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
239265 2007 GB18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
239266 2007 GN19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
239267 2007 HT22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
239268 2007 HY87 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239269 2007 JW16 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239270 2007 JC35 11/05/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
239271 2007 JV36 09/05/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
239272 2007 JC45 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
239273 2007 KS1 17/05/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
239274 2007 KW1 18/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 770 m MPC · JPL
239275 2007 KL7 28/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,6 km MPC · JPL
239276 2007 LP26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
239277 2007 NV6 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
239278 2007 OP 17/07/2007 Eskridge G. Hug 1,6 km MPC · JPL
239279 2007 OC1 16/07/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
239280 2007 OO5 21/07/2007 Lulin LUSS 2,2 km MPC · JPL
239281 2007 OL6 20/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 910 m MPC · JPL
239282 Kevinmccarron 2007 OC8 24/07/2007 Charleston R. Holmes 1,5 km MPC · JPL
239283 2007 PG 03/08/2007 Eskridge G. Hug 1,0 km MPC · JPL
239284 2007 PK3 06/08/2007 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
239285 2007 PK5 06/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
239286 2007 PF11 13/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
239287 2007 PQ11 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239288 2007 PW11 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239289 2007 PZ11 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239290 2007 PX12 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
239291 2007 PF13 08/08/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
239292 2007 PS15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239293 2007 PX16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
239294 2007 PM22 10/08/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
239295 2007 PS22 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
239296 2007 PH26 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
239297 2007 PA30 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
239298 2007 PC34 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
239299 2007 PP34 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
239300 2007 PQ37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL