Danh sách tiểu hành tinh/239101–239200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239101 2006 HN53 19/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
239102 2006 HU54 21/04/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
239103 2006 HB56 22/04/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
239104 2006 HN56 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
239105 Marcocattaneo 2006 HP57 28/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,7 km MPC · JPL
239106 2006 HA58 29/04/2006 Marly P. Kocher 2,8 km MPC · JPL
239107 2006 HH58 23/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
239108 2006 HN75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239109 2006 HL77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
239110 2006 HJ80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239111 2006 HQ80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239112 2006 HD81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239113 2006 HY86 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239114 2006 HY89 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
239115 2006 HR93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239116 2006 HZ93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239117 2006 HM94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
239118 2006 HD102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239119 2006 HR103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239120 2006 HH105 25/04/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
239121 2006 HM111 26/04/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
239122 2006 HG113 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239123 2006 HF114 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
239124 2006 HA117 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239125 2006 HF120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239126 2006 HY146 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
239127 2006 HW152 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
239128 2006 JU2 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
239129 2006 JC5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239130 2006 JE6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
239131 2006 JA9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239132 2006 JE13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239133 2006 JW18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
239134 2006 JX18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
239135 2006 JZ27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
239136 2006 JR28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239137 2006 JB30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239138 2006 JJ30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239139 2006 JR34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239140 2006 JW35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
239141 2006 JC40 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239142 2006 JS41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
239143 2006 JQ43 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239144 2006 JP44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239145 2006 JA45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
239146 2006 JZ45 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239147 2006 JT48 08/05/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
239148 2006 JD53 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239149 2006 JJ55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
239150 2006 JK58 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
239151 2006 KX 18/05/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
239152 2006 KD9 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
239153 2006 KS9 19/05/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
239154 2006 KX9 19/05/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
239155 2006 KK11 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
239156 2006 KR15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239157 2006 KC16 20/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
239158 2006 KH17 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
239159 2006 KP17 20/05/2006 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
239160 2006 KY17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239161 2006 KJ20 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
239162 2006 KY29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239163 2006 KZ30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239164 2006 KC33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239165 2006 KG37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239166 2006 KF41 19/05/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
239167 2006 KE47 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
239168 2006 KK47 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239169 2006 KT47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239170 2006 KE48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239171 2006 KE49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239172 2006 KF50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239173 2006 KF51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
239174 2006 KE60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239175 2006 KZ62 22/05/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
239176 2006 KQ66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239177 2006 KW71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239178 2006 KM74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239179 2006 KS77 24/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
239180 2006 KW78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239181 2006 KY78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239182 2006 KU83 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
239183 2006 KW85 21/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
239184 2006 KG92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239185 2006 KM93 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239186 2006 KA100 29/05/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
239187 2006 KW100 24/05/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
239188 2006 KA103 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
239189 2006 KR103 30/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,7 km MPC · JPL
239190 2006 KQ104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
239191 2006 KV104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239192 2006 KT114 27/05/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
239193 2006 KB123 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239194 2006 KU123 26/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
239195 2006 LN 01/06/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
239196 2006 LW2 07/06/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
239197 2006 MS1 18/06/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
239198 2006 MP5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239199 2006 MJ11 21/06/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
239200 Luoyang 2006 MD13 23/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, T.-C. Yang 1,9 km MPC · JPL