Danh sách tiểu hành tinh/23001–23100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23001 1999 VS89 05/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23002 Jillhirsch 1999 VX92 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23003 Ziminski 1999 VP106 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
23004 1999 VH114 09/11/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
23005 1999 VJ114 09/11/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
23006 Pazden 1999 VX137 13/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23007 1999 VC145 13/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
23008 Rebeccajohns 1999 VA149 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23009 1999 VL149 14/11/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23010 Kathyfinch 1999 VR158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
23011 Petach 1999 VG163 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
23012 1999 VM166 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
23013 Carolsmyth 1999 VP168 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23014 Walstein 1999 VV173 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23015 1999 VQ179 06/11/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23016 Michaelroche 1999 VZ184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23017 Advincula 1999 VQ190 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23018 Annmoriarty 1999 VY190 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23019 Thomgregory 1999 VQ201 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23020 1999 WY2 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
23021 1999 WR3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
23022 1999 WJ4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
23023 1999 WA7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
23024 1999 WM7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
23025 1999 WR9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 17 km MPC · JPL
23026 1999 WV9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
23027 1999 WV17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
23028 1999 XV3 04/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
23029 1999 XF4 04/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
23030 Jimkennedy 1999 XR7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 20 km MPC · JPL
23031 1999 XX7 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23032 Fossey 1999 XB8 03/12/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
23033 1999 XU10 05/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
23034 1999 XJ15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
23035 1999 XS17 02/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23036 1999 XF18 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23037 1999 XM18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
23038 Jeffbaughman 1999 XD19 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23039 1999 XP20 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
23040 Latham 1999 XK22 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
23041 Hunt 1999 XL22 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23042 Craigpeters 1999 XR22 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23043 1999 XN25 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23044 Starodub 1999 XS25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23045 Sarahocken 1999 XT27 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23046 Stevengordon 1999 XN28 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23047 Isseroff 1999 XS28 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
23048 Davidnelson 1999 XE29 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23049 1999 XT30 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
23050 1999 XJ36 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
23051 1999 XF37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,3 km MPC · JPL
23052 1999 XK37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,6 km MPC · JPL
23053 1999 XD42 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23054 Thomaslynch 1999 XE42 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23055 Barbjewett 1999 XF43 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
23056 1999 XL44 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
23057 Angelawilson 1999 XB45 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23058 1999 XP45 07/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23059 Paulpaino 1999 XT45 07/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23060 Shepherd 1999 XV46 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23061 Blueglass 1999 XW46 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
23062 Donnamooney 1999 XN52 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23063 Lichtman 1999 XH53 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23064 Mattmiller 1999 XE54 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
23065 1999 XF54 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
23066 Yihedong 1999 XN54 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23067 Ishajain 1999 XX54 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
23068 Tyagi 1999 XY60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23069 Kapps 1999 XR64 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
23070 Koussa 1999 XV64 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
23071 Tinaliu 1999 XH65 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23072 1999 XS71 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23073 1999 XT75 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
23074 Sarakirsch 1999 XJ78 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23075 1999 XV83 07/12/1999 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
23076 1999 XP93 07/12/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
23077 1999 XZ93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23078 1999 XB95 07/12/1999 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
23079 Munguia 1999 XO97 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23080 1999 XH100 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
23081 1999 XQ105 11/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,2 km MPC · JPL
23082 1999 XK107 04/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
23083 1999 XU110 05/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
23084 1999 XU113 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
23085 1999 XM116 05/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
23086 1999 XB118 05/12/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
23087 1999 XL118 05/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
23088 1999 XR118 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
23089 1999 XC119 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
23090 1999 XX121 07/12/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
23091 Stansill 1999 XP128 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
23092 1999 XT136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,2 km MPC · JPL
23093 1999 XW136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,9 km MPC · JPL
23094 1999 XF143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,4 km MPC · JPL
23095 1999 XP144 15/12/1999 Oohira T. Urata 11 km MPC · JPL
23096 Mihika 1999 XT156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23097 1999 XF157 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
23098 Huanghuang 1999 XH158 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
23099 1999 XA160 08/12/1999 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
23100 1999 XN164 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL