Danh sách tiểu hành tinh/23901–24000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23901 1998 SU62 25/09/1998 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
23902 1998 SN64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
23903 1998 SK65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
23904 Amytang 1998 SE70 21/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23905 1998 SQ70 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
23906 1998 SB72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
23907 1998 SH72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
23908 1998 SL80 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23909 1998 SZ96 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
23910 1998 SP115 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
23911 1998 SF128 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23912 1998 SU128 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
23913 1998 SB129 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23914 1998 SO129 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23915 1998 SN130 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
23916 1998 SD131 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23917 1998 SV132 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
23918 1998 SH133 26/09/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
23919 1998 SV134 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
23920 1998 SE135 26/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23921 1998 SH135 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23922 Tawadros 1998 SR135 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
23923 1998 SA137 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
23924 Premt 1998 SX140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23925 1998 SZ140 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23926 1998 SU141 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23927 1998 SS144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
23928 Darbywoodard 1998 ST160 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
23929 1998 SU163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
23930 1998 SX163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
23931 Ibuki 1998 SV164 21/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
23932 1998 TN2 13/10/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
23933 1998 TD3 14/10/1998 Catalina CSS 9,9 km MPC · JPL
23934 1998 TN5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 15 km MPC · JPL
23935 1998 TU6 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
23936 1998 TV6 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 14 km MPC · JPL
23937 Delibes 1998 TR15 15/10/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
23938 Kurosaki 1998 TR33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
23939 1998 TV33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 24 km MPC · JPL
23940 1998 UE 16/10/1998 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
23941 1998 UW1 16/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,2 km MPC · JPL
23942 1998 UX1 16/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,6 km MPC · JPL
23943 1998 UO2 20/10/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
23944 Dusser 1998 UR3 20/10/1998 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
23945 1998 US4 20/10/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
23946 Marcelleroux 1998 UL6 22/10/1998 Caussols ODAS 9,0 km MPC · JPL
23947 1998 UH16 23/10/1998 Caussols ODAS 19 km MPC · JPL
23948 1998 UQ18 25/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
23949 Dazapata 1998 UP21 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
23950 Tsusakamoto 1998 UM24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
23951 1998 UX25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
23952 1998 UU28 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
23953 1998 UV30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
23954 1998 UT35 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23955 Nishikota 1998 UO44 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
23956 1998 VD9 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23957 1998 VL16 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
23958 1998 VD30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 46 km MPC · JPL
23959 1998 VZ36 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23960 1998 VL37 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
23961 1998 VL39 11/11/ 1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23962 1998 WO1 18/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
23963 1998 WY8 18/11/ 1998 Chichibu N. Satō 20 km MPC · JPL
23964 1998 WR15 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23965 1998 WP16 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
23966 1998 WO22 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
23967 1998 XQ12 14/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
23968 1998 XA13 08/12/1998 Caussols ODAS 31 km MPC · JPL
23969 1998 XF78 15/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23970 1998 YP6 21/12/1998 Caussols ODAS 32 km MPC · JPL
23971 1998 YU9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 8,3 km MPC · JPL
23972 1999 AA 03/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,3 km MPC · JPL
23973 1999 CA4 05/02/1999 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
23974 1999 CK12 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
23975 Akran 1999 CU81 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23976 1999 DZ6 23/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23977 1999 GW6 14/04/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
23978 1999 JF21 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23979 1999 JL82 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
23980 Ogden 1999 JA124 14/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23981 Patjohnson 1999 LC4 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23982 1999 LM12 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
23983 1999 NS11 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23984 1999 NC42 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23985 1999 NB53 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
23986 1999 NZ53 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
23987 1999 NB63 13/07/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
23988 Maungakiekie 1999 RB 02/09/1999 Auckland I. P. Griffin 5,5 km MPC · JPL
23989 Farpoint 1999 RF 03/09/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,5 km MPC · JPL
23990 Springsteen 1999 RM1 04/09/1999 Auckland I. P. Griffin 1,6 km MPC · JPL
23991 1999 RD3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
23992 Markhobbs 1999 RO11 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23993 1999 RS13 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23994 Mayhan 1999 RA14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
23995 Oechsle 1999 RX17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23996 1999 RT27 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
23997 1999 RW27 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
23998 1999 RP29 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
23999 Rinner 1999 RA33 09/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 5,2 km MPC · JPL
24000 Patrickdufour 1999 RB33 10/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 2,0 km MPC · JPL