Danh sách tiểu hành tinh/238501–238600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238501 2004 SS52 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238502 2004 SB54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238503 2004 SF54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238504 2004 SG58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
238505 2004 TK5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238506 2004 TH8 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
238507 2004 TW12 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
238508 2004 TO46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238509 2004 TH52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238510 2004 TH55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238511 2004 TJ68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
238512 2004 TF70 05/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
238513 2004 TU88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
238514 2004 TV98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
238515 2004 TN108 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
238516 2004 TM109 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238517 2004 TN113 07/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238518 2004 TC121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238519 2004 TC133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
238520 2004 TZ144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238521 2004 TF151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238522 2004 TZ163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238523 2004 TV169 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
238524 2004 TV173 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
238525 2004 TL185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238526 2004 TE187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238527 2004 TN220 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
238528 2004 TH240 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238529 2004 TR262 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
238530 2004 TM275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238531 2004 TL278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
238532 2004 TJ281 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
238533 2004 TM321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
238534 2004 TH332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
238535 2004 TQ334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238536 2004 VH6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238537 2004 VY8 03/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
238538 2004 VU12 03/11/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
238539 2004 VD19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238540 2004 VM21 04/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
238541 2004 VV24 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
238542 2004 VT27 05/11/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
238543 2004 VK36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238544 2004 VT48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238545 2004 VS62 06/11/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238546 2004 VK65 13/11/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 830 m MPC · JPL
238547 2004 VL70 04/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
238548 2004 VV70 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238549 2004 VB75 12/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
238550 2004 VP75 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238551 2004 VW96 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238552 2004 WS7 19/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
238553 2004 XX4 02/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
238554 2004 XK13 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
238555 2004 XL15 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238556 2004 XN21 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238557 2004 XK26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238558 2004 XH27 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238559 2004 XX28 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238560 2004 XO44 02/12/2004 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
238561 2004 XP51 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238562 2004 XX53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238563 2004 XN60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238564 2004 XP64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238565 2004 XQ74 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238566 2004 XD75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238567 2004 XO78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238568 2004 XF80 10/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,0 km MPC · JPL
238569 2004 XL80 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238570 2004 XP86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238571 2004 XE87 09/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
238572 2004 XO89 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238573 2004 XL98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238574 2004 XK111 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238575 2004 XR121 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238576 2004 XZ123 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238577 2004 XM124 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238578 2004 XJ126 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238579 2004 XP146 14/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
238580 2004 XC162 15/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
238581 2004 XP163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238582 2004 XV164 01/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238583 2004 XF171 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
238584 2004 XR181 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238585 2004 XQ191 11/12/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
238586 2004 YK2 16/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
238587 2004 YX3 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238588 2004 YE4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238589 2004 YL5 20/12/2004 Needville D. Wells 2,1 km MPC · JPL
238590 2004 YC20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
238591 2004 YS21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
238592 2004 YQ25 18/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238593 Paysdegex 2005 AS 04/01/2005 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
238594 2005 AB4 06/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
238595 2005 AW5 06/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
238596 2005 AJ13 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238597 2005 AO20 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
238598 2005 AE23 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
238599 2005 AT23 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
238600 2005 AZ42 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL