Danh sách tiểu hành tinh/237501–237600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237501 2000 QK160 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237502 2000 QZ175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237503 2000 QP186 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237504 2000 QF188 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237505 2000 QH192 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
237506 2000 RO29 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237507 2000 RA34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237508 2000 RE51 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237509 2000 RG60 08/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
237510 2000 RM69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237511 2000 RZ90 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
237512 2000 RP97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
237513 2000 RK100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
237514 2000 SO2 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237515 2000 SS6 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237516 2000 SO19 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
237517 2000 SP31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237518 2000 SN45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
237519 2000 SO47 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
237520 2000 SP49 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
237521 2000 SF105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237522 2000 ST145 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
237523 2000 SB160 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237524 2000 SK251 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237525 2000 SB257 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237526 2000 SY264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237527 2000 SK269 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
237528 2000 SR271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237529 2000 SM282 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
237530 2000 SQ282 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237531 2000 SY291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237532 2000 SK301 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
237533 2000 SJ317 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
237534 2000 SJ321 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
237535 2000 SR376 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
237536 2000 TW12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237537 2000 TP13 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237538 2000 TP18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237539 2000 TT24 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
237540 2000 UN 20/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 780 m MPC · JPL
237541 2000 UB16 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237542 2000 UK29 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237543 2000 UX29 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237544 2000 UU36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237545 2000 UR37 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237546 2000 UZ75 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237547 2000 UP78 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237548 2000 UZ83 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
237549 2000 UW84 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237550 2000 UG113 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237551 2000 WQ19 21/11/2000 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
237552 2000 WH66 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
237553 2000 WG83 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237554 2000 WT86 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
237555 2000 WB136 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237556 2000 WN154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237557 2000 WF182 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
237558 2000 XC47 15/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
237559 2000 YS6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237560 2000 YD14 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237561 2000 YY25 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237562 2000 YP80 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237563 2000 YX108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237564 2000 YZ126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
237565 2001 AV11 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237566 2001 BW1 16/01/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
237567 2001 BD4 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
237568 2001 BG7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237569 2001 BS9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
237570 2001 BT57 20/01/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
237571 2001 CE19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237572 2001 DA2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237573 2001 DM25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237574 2001 DY47 19/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,3 km MPC · JPL
237575 2001 DW49 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237576 2001 DN52 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237577 2001 DF59 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237578 2001 DX61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237579 2001 DR63 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237580 2001 DS105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
237581 2001 DZ108 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237582 2001 EP14 15/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237583 2001 FO4 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237584 2001 FL15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
237585 2001 FC18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
237586 2001 FF19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
237587 2001 FP34 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237588 2001 FO39 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237589 2001 FU101 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237590 2001 FX113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
237591 2001 FN131 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
237592 2001 FK164 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
237593 2001 FB175 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
237594 2001 FT179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
237595 2001 GQ4 14/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237596 2001 KH33 23/05/2001 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
237597 2001 KZ49 24/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237598 2001 KO67 27/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237599 2001 OH4 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
237600 2001 OC6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL