Danh sách tiểu hành tinh/238601–238700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238601 2005 AC45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
238602 2005 AN46 11/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
238603 2005 AS48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238604 2005 AP53 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
238605 2005 AF55 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
238606 2005 AR67 13/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
238607 2005 AF75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238608 2005 AW80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238609 2005 AB81 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
238610 2005 BM 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
238611 2005 BM2 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238612 2005 BG9 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
238613 2005 BC10 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
238614 2005 BY10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
238615 2005 BP16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
238616 2005 BT21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238617 2005 BL22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238618 2005 BX23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
238619 2005 BG24 17/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
238620 2005 BK25 18/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
238621 2005 BE39 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,3 km MPC · JPL
238622 2005 CT11 01/02/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
238623 2005 CL12 01/02/2005 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 13 km MPC · JPL
238624 2005 CV13 02/02/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
238625 2005 CB14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238626 2005 CC21 02/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
238627 2005 CL21 02/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
238628 2005 CG22 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238629 2005 CA24 02/02/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
238630 2005 CK25 04/02/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 2,4 km MPC · JPL
238631 2005 CJ27 02/02/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
238632 2005 CD32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238633 2005 CB36 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
238634 2005 CD48 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238635 2005 CT53 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238636 2005 CF55 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
238637 2005 CR65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238638 2005 CB76 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238639 2005 EK6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238640 2005 EM6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238641 2005 EF11 02/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
238642 2005 EL12 02/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
238643 2005 EX17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238644 2005 EY19 03/03/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
238645 2005 EL25 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
238646 2005 EU25 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
238647 2005 EK37 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
238648 2005 EZ40 01/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
238649 2005 ET42 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238650 2005 EV44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238651 2005 EC45 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
238652 2005 EE58 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
238653 2005 EX77 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
238654 2005 EY85 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238655 2005 EV97 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
238656 2005 EU102 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
238657 2005 EV103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238658 2005 EP109 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
238659 2005 EG114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
238660 2005 ER116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
238661 2005 EW121 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238662 2005 EN128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238663 2005 ES138 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238664 2005 EL143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
238665 2005 EJ144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
238666 2005 ED148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238667 2005 EE158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
238668 2005 ED160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
238669 2005 EQ163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
238670 2005 EQ171 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238671 2005 EM179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238672 2005 EK182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
238673 2005 EN185 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
238674 2005 EX187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
238675 2005 EN192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
238676 2005 EC193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
238677 2005 EN201 08/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
238678 2005 EP205 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238679 2005 EL207 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
238680 2005 EA209 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238681 2005 EM212 04/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
238682 2005 ES219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
238683 2005 EX226 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
238684 2005 EF235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
238685 2005 EH237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238686 2005 ES243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
238687 2005 EK246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238688 2005 EO248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238689 2005 EL253 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238690 2005 EK255 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238691 2005 EK263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238692 2005 EA269 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
238693 2005 EG269 15/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
238694 2005 EO270 15/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238695 2005 EX283 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
238696 2005 EE287 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
238697 2005 ES287 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
238698 2005 EM288 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238699 2005 EP323 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
238700 2005 EC327 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL